Начало Новини COVID-19 Европейската комисия приветства бюджетното споразумение от 1.8 трилиона евро за изграждането на по- зелена, по-цифрова и

Европейската комисия приветства бюджетното споразумение от 1.8 трилиона евро за изграждането на по- зелена, по-цифрова и по-устойчива Европа

COVID-19

Европейската комисия приветства споразумението между Европейския парламент и държавите членки на ЕС, в рамките на Съвета, относно следващия дългосрочен бюджет на Европа и временния инструмент за възстановяване NextGenerationEU. След като бъде приет, пакетът от общо 1.8 трилиона евро ще бъде най-големият, финансиран някога от бюджета на ЕС. Той ще спомогне за възстановяването на Европа след COVID-19, като тя ще бъде по-екологична, по-цифрова, по-устойчива и по-добре пригодена към настоящите и бъдещите предизвикателства.

Председателят Урсула фон дер Лайен заяви: Приветствам днешното споразумение относно нашия план за възстановяване и следващата многогодишна финансова рамка. Сега трябва да постигнем напредък с финализирането на споразумението до края на годината. Необходима е помощ за гражданите и предприятията, които са тежко засегнати от кризата с коронавируса. Нашият план за възстановяване ще ни помогне да превърнем предизвикателството на пандемията във възможност за възстановяване, водено от екологичния и цифровия преход.

Европейският комисар Йоханес Хан, отговарящ за бюджета, който от началото на мандата си работи за успеха на споразумението, заяви: Днешното споразумение ще даде възможност за подсилване на конкретни програми в рамките на дългосрочния бюджет за периода 2021-2027 г. (включително Хоризонт ЕвропаЕразъм+, EU4Health). Като цяло дългосрочният бюджет на ЕС заедно с NextGenerationEU ще възлиза на повече от 1.8 трилиона евро. Той ще играе съществена роля в подкрепа на възстановяването и ще гарантира, че традиционните бенефициери на средства от ЕС получават достатъчно средства, за да продължат работата си по време на тези много трудни времена за всички.

Сред основните елементи на днешния компромис са:

  • Повече от 50 % от сумата ще подпомогне модернизацията чрез политики, включващи научни изследвания и иновации, чрез Хоризонт Европа; Справедлив климатичен и цифров преход чрез Фонда за справедлив преход и програмата Цифрова Европа; Подготвеност, възстановяване и устойчивост чрез Механизма за възстановяване и устойчивост, rescEU и нова здравна програма EU4Health.
  • Традиционните политики като политиката на сближаване и общата селскостопанска политика също продължават да получават значителна финансова подкрепа, толкова необходима, за да се гарантира стабилност по време на кризата и тяхното модернизиране, което следва да допринесе за възстановяването и екологичния и цифровия преход.
  • 30 % от средствата на ЕС ще бъдат изразходвани за борба с изменението на климата - най-големият дял досега от най-големия европейски бюджет досега. Пакетът също така обръща специално внимание на опазването на биологичното разнообразие и равенството между половете.
  • Бюджетът ще разполага с подсилени механизми за гъвкавост, за да се гарантира, че разполага с капацитет за посрещане на непредвидени нужди. Това го прави бюджет, пригоден не само към днешната действителност, но и към несигурността на бъдещето.
  • Както беше предложено през май 2020 г. и договорено от лидерите на ЕС на 21 юли 2020 г., за да финансира възстановяването, Съюзът ще вземе заеми от пазарите при по-благоприятни условия от много държави членки и ще преразпредели сумите.
  • Ясна пътна карта за нови собствени ресурси, за да се подпомогне погасяването на заемите. Европейската комисия се ангажира да представи предложения за механизъм за корекция на въглеродните емисии на границите и за данък върху цифровите технологии до юни 2021 г. с оглед на тяхното въвеждане най-късно до 1 януари 2023 г. Комисията също така ще направи преглед на схемата на ЕС за търговия с емисии през пролетта на 2021 г., включително евентуалното ѝ разширяване, така че да обхване въздухоплаването и морския транспорт. Тя ще предложи собствен ресурс въз основа на схемата за търговия с емисии до юни 2021 г. Освен това Комисията ще предложи допълнителни нови собствени ресурси, които биха могли да включват данък върху финансовите транзакции и финансово участие, свързано с корпоративния сектор, или нова обща основа за облагане с корпоративен данък. Комисията ще работи за изготвянето на предложение до юни 2024 г.
  •  Що се отнася до защитата на бюджета на ЕС, сега за първи път Съюзът ще разполага със специален механизъм за защита на бюджета си срещу нарушения на принципите на правовата държава, както беше договорено на 5 ноември. В същото време този механизъм няма да окаже отрицателно въздействие върху крайните бенефициери на финансиране от ЕС в съответната държава членка.

Следващи стъпки

Регламентът за МФР и одобреното днес междуинституционално споразумение сега трябва да бъдат официално приети от Европейския парламент и Съвета в съответствие с тяхната роля и процедури. Успоредно с това трябва да продължи работата за окончателно приемане на всички други елементи от пакета, включително секторното законодателство и решението за собствените ресурси.

По отношение на решението за собствените ресурси, което ще даде възможност на Комисията да заема средства, е необходима и ратификация от всички държави членки в съответствие с техните конституционни изисквания. По време на септемврийската пленарна сесия Европейският парламент вече даде положително становище по тази част от законодателството. Приемането от Съвета е следващата стъпка.

Успоредно с това трябва да се проведат преговори по годишния бюджет за 2021 г. 21-дневният период на помирение, по време на който Европейският парламент и Съветът следва да постигнат споразумение, е между 17 ноември и 7 декември тази година. Комисията остава изцяло ангажирана да подпомага процеса.

Повече информация ще намерите тук .

Още новини