Начало Новини Актуално Европейската комисия препоръчва на България бюджетен дефицит под 3%

Европейската комисия препоръчва на България бюджетен дефицит под 3%

Актуално
Стара Загора

Двудневната проучвателна мисия на Европейската комисия по изготвянето на Националната програма за реформи на България в изпълнение на стратегията Европа 2020 приключи със среща с вицепремиера и финансов министър Симеон Дянков.

Целта на двудневната работна мисия на ЕК бе да отчете готовността на българското правителство за осъществяване на структурни реформи в контекста на излизане от кризата и продължаващите усилия за фискална консолидация, съобщи на сайта си финансовото министерство.

По време на разговорите бе подчертана необходимостта от силен политически сигнал за готовността на правителството за връщане на страната към устойчив икономически растеж. Българското правителство трябва да гарантира фискалната стабилност и устойчивост на фона на изключително несигурната среда в региона. „Препоръчваме на правителството да се придържа към фискалната политика за постигане на целта за бюджетен дефицит под 3%", каза Йост Кулман - ръководител на отдела в Генерална дирекция „Икономически и финансови въпроси" в ЕК, отговарящ за България. Акцент бе поставен и върху необходимостта от ясна комуникация на всички реформи и спазване на вече поети политически ангажименти. Целта е да се съхрани доверието на пазарите и да се осигури предвидимост и прозрачност на бизнес средата. Ключовите реформи за постигане на фискална консолидация следва да са в сферата на здравеопазването, пенсионната система и администрацията.
Относно предложената от ЕК процедура по прекомерни дисбаланси, българската страна изрази загриженост относно логиката на определяне на праговете за всички държави-членки на ЕС, липсата на кохерентност при разглеждането им, както и от неотчитането на различните начални позиции на държавите-членки. Българската страна предложи въвеждане на различни индикатори за държавите-членки в еврозоната и извън нея, доизясняване на понятието „устойчива конвергенция" и прилагането на самата процедура и да се въведат прагове по държави за по-пълното отчитане на националните особености на икономиките.

Представителите на ЕК посочиха, че е необходимо реформите в бъдещата Национална програма за реформи да бъдат приоритизирани (т.нар. frontloading) поради все още несигурните перспективи за растеж. Според тях, този подход би подпомогнал процесите на фискална консолидация и би изпратил силен еднозначен сигнал към пазарите.

 

Още новини