Начало Новини Актуално Европейската комисия предлага в бюджета на Европейския съюз да бъдат добавени 100 милиона евро за научни изследвания и п

Европейската комисия предлага в бюджета на Европейския съюз да бъдат добавени 100 милиона евро за научни изследвания и програми за студентска мобилност през 2019 г.

Актуално

EKСлед споразумението между Европейския парламент и Съвета за бюджета на ЕС за 2019 г. Европейската комисия предлага днес да се добавят 100 милиона евро за водещите програми на ЕС „Хоризонт 2020“ и „Еразъм+“. Тези допълнителни средства ще спомогнат за укрепването на реакцията на ЕС на ключови предизвикателства, като изменението на климата и допълнителното адаптиране на образованието към потребностите на пазара на труда.

Гюнтер Йотингер, европейски комисар, отговарящ за бюджета и човешките ресурси, заяви: През декември институциите на ЕС постигнаха съгласие за увеличаване на бюджета за научни изследвания и студентска мобилност, веднага щом разполагаме с налични средства. Днес към вече предвиденото се добавят 100 милиона евро. Това е чудесна новина за изследователите и студентите в Европа, тъй като те ще могат да разчитат на по-голяма подкрепа от ЕС за проектите си.

80 милиона евро от тези допълнителни 100 милиона ще отидат за свързаните с климата научни изследвания в рамките на „Хоризонт 2020“ , програмата за научни изследвания и иновации на ЕС. Парите ще допринесат за амбициозната цел 35 % от бюджета на „Хоризонт 2020“ да бъдат отделени за свързани с климата изследвания.

Останалите 20 милиона евро ще се изразходят за подкрепа на програмата на ЕС в областта на образованието, обучението, младежта и спорта в Европа - „Еразъм+“. Тези допълнителни средства ще спомогнат и за изграждането на европейски университети - нова инициатива на ЕС и крайъгълен камък на европейското образователно пространство до 2025 г.

До 2021 г. ЕС иска да създаде 12 европейски университета, в които студентите ще могат да придобият диплома чрез комбиниране на обучение в различни държави от ЕС. Това ще допринесе за международната конкурентоспособност на европейските университети в ЕС и извън него.

Днешното предложение трябва да бъде одобрено от Европейския парламент и Съвета.

Контекст

На 4 декември 2018 г. Европейският парламент и Съветът с подкрепата на Комисията постигнаха споразумение по бюджета на ЕС за 2019 г. Като част от това споразумение беше решено да се добавят още 100 милиона евро за водещите програми на ЕС „Хоризонт 2020“ и „Еразъм+“ през пролетта на 2019 г., след като стане възможно да се препрограмират неизразходваните средства от предишни години. С днешното предложение на Комисията се цели да се изпълни това споразумение. След предложеното днес увеличение от 100 милиона евро общият бюджет за научни изследвания и за студентска мобилност през 2019 г. ще достигне 15,2 милиарда евро.

За повече информация

Още новини