Начало Новини Актуално Европейската комисия прави първа стъпка за започване на преговори с Обединеното кралство

Европейската комисия прави първа стъпка за започване на преговори с Обединеното кралство

Актуално

EKЕвропейската комисия публикува препоръка към Съвета за започване на преговори за ново партньорство с Обединеното кралство. Препоръката се основава на съществуващите насоки и заключения на Европейския съвет, както и на Политическата декларация, договорена между ЕС и Обединеното кралство през октомври 2019 г.

Тя включва всеобхватно предложение за указания за водене на преговори, в което се определят обхватът и условията на бъдещото партньорство, което Европейският съюз предвижда да има с Обединеното кралство. Тези указания обхващат всички области от интерес за преговорите, включително търговското и икономическото сътрудничество, правоприлагането и съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси, външната политика, сигурността и отбраната, участието в програми на Съюза, както и други тематични области на сътрудничество. Специална глава относно управлението очертава цялостна рамка за управление, обхващаща всички области на икономическото сътрудничество и сътрудничеството в сферата на сигурността.

Като преговарящ от страна на ЕС Комисията възнамерява да продължи да работи в тясно сътрудничество със Съвета и неговите подготвителни органи, както и с Европейския парламент, какъвто беше случаят и по време на преговорите за Споразумението за оттегляне.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви следното: Време е да запретнем ръкави. Нямаме много време. Ще преговаряме по справедлив и прозрачен начин, но ще защитаваме докрай интересите на ЕС и на нашите граждани.

Мишел Барние, главен преговарящ на Европейската комисия, заяви: Ще преговаряме добросъвестно. Комисията ще продължи да работи в тясно сътрудничество с Европейския парламент и със Съвета. Задачата ни ще бъде да защитаваме и отстояваме интересите на нашите граждани и нашия Съюз, като се опитваме да намерим решения, които зачитат направения от Обединеното кралство избор.

Следващи стъпки

Съветът ще трябва да приеме проекта на указания за водене на преговори. Това официално ще упълномощи Комисията да започне преговорите като преговарящ от името на Съюза.

Контекст

На 31 януари 2020 г. Обединеното кралство се оттегли от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия (Евратом).

Договореностите за оттеглянето са определени в Споразумението за оттегляне, което влезе в сила на 1 февруари 2020 г. То предвижда преходен период, през който правото на ЕС ще продължи да се прилага спрямо Обединеното кралство поне до 31 декември 2020 г., освен ако Съвместният комитет, създаден съгласно Споразумението за оттегляне, приеме преди 1 юли 2020 г. единно решение за удължаване на преходния период с до 1 или 2 години.

В насоките от 23 март 2018 г. Европейският съвет потвърди решимостта на Съюза да поддържа възможно най-тясно партньорство с Обединеното кралство в бъдеще. Според тези насоки такова партньорство следва да обхваща търговското и икономическото сътрудничество, както и други области, и по-специално борбата срещу тероризма и международната престъпност, както и сигурността, отбраната и външната политика. 

Рамката за това бъдещо партньорство между Европейския съюз и Обединеното кралство е изложена в Политическата декларация.

Днешната препоръка на Европейската комисия е първата стъпка в преговорния процес, като Съветът се приканва да упълномощи Комисията официално да започне преговорите за ново партньорство с Обединеното кралство.

За повече информация

Още новини