Начало Новини Актуално Европейската комисия отпуска допълнителна спешна помощ в размер на 122 милиона евро за насърчаване на необходимите научн

Европейската комисия отпуска допълнителна спешна помощ в размер на 122 милиона евро за насърчаване на необходимите научни изследвания и иновации

Актуално

EKКомисията мобилизира още 122 милиона евро по линия на програмата си за научни изследвания и иновации Хоризонт 2020, в подкрепа на спешно необходимите научни изследвания във връзка с коронавируса. Новата покана за изразяване на интерес е част от финансовия ангажимент на Комисията в размер на 1,4 милиарда евро за финансиране на инициативата Глобални действия срещу коронавируса, стартирана от председателя на Комисията Урсула фон дер Лайен на 4 май 2020 г.

Тази нова покана е най-новото допълнение към редица финансирани от ЕС действия в областтана научните изследвания и иновациите за борба с коронавируса. Тя допълва предходните действия за разработване на диагностика, лечение и ваксини посредством повишаване на капацитета за производство и внедряване на леснодостъпни решения с цел бързо удовлетворяване на належащите нужди.

Тя също така ще допринесе за по-доброто разбиране на поведенческите и социално-икономическите отражения на епидемията.

Мария Габриел, комисар по въпросите на иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта, заяви: Ние мобилизираме всички налични средства, за да противодействаме на пандемията посредством тестване, лечение и превенция. Но за да победим коронавируса, ние трябва също така да разберем какво отражение има той върху нашето общество и как най-бързо можем да разгърнем нашите действия. Трябва да проучим технологичните решения, за да произвеждаме медицинско оборудване и консумативи по-бързо, да следим и предотвратяваме разпространението на заболяването и да подобряваме грижите за пациентите.

Тиери Бретон, комисар по въпросите на вътрешния пазар, добави: Ние подкрепяме здравните органи, медицинските специалисти и широката общественост във всички държави членки в преодоляването на кризата с коронавируса. За тази цел внедряваме иновативни технологии и инструменти, които могат бързо да бъдат използвани за превенция, оптимално лечение и възстановяване от тази пандемия, както и за подготовка за последиците от нея. Това включва цифрови решения и технологии, като например телемедицина, данни, ИИ, роботика и фотоника.

Проектите, финансирани по настоящата покана, следва да са насочени към преориентиране на производствата с цел бързо производство на жизненоважни медицински материали и оборудване, необходими за изпитване, лечение и превенция, както и към разработване на медицински технологии и цифрови инструменти за подобряване на откриването, наблюдението и грижите за пациентите. Новите научни изследвания ще разглеждат големи групи от пациенти (кохорти) на цялата територия на Европа, а по-доброто разбиране на поведенческите и социално- икономическите отражения на епидемията от коронавирус би могло да спомогне за подобряване на стратегиите за лечение и превенция.

Крайният срок за представяне на предложения е 11 юни 2020 г., тъй като основна цел на поканата е бързото постигане на резултати. Европа и светът като цяло спешно се нуждаят от новаторски решения за овладяване и смекчаване разпространението на вируса, както и от по- добри грижи за пациентите, преболедувалите, уязвимите групи, здравния персонал на първа линия и съответните общности. Поради това Комисията цели да създаде условия за възможно най- бързо започване на научноизследователската работа чрез по-кратки срокове за изготвяне и оценяване на заявленията за изразяване на интерес.

В съответствие с принципите на инициативата Глобални действия срещу коронавируса, новооткритите решения трябва да са достъпни и достижими за всички. За целта в споразуменията за отпускане на безвъзмездни средства, произтичащи от тази нова покана, Комисията ще включи клаузи за бърз обмен на данни, за да гарантира, че констатациите и резултатите могат да бъдат използвани незабавно.


Контекст

Тази нова специална покана за представяне на предложения в рамките на Хоризонт 2020 допълва предходните действия за подпомагане на 18 проекта с финансиране в размер на 48,2 млн. евро за разработването на диагностика, лечение, ваксини и готовност за епидемии, както и за инвестиране на 117 млн. евро в 8 проекта за диагностика и лечение по линия на Инициативата за иновативни лекарства и мерки за подпомагане на новаторски идеи по линия на Европейския съвет по иновациите. С нея се изпълнява действие 3 от Плана за действие ЕНП срещу коронавируса - работен документ, изготвен в резултат от диалога между службите на Комисията и националните институции.

Новата покана ще обхване пет области със следните индикативни бюджети:

1. Преориентиране към производство на жизненоважни медицински материали и оборудване (23 млн. евро)

2. Медицински технологии, цифрови инструменти и анализ посредством изкуствен интелект за подобряване на наблюдението и грижите при високи равнища на технологична готовност (56 млн. евро)

3. Поведенчески, социални и икономически отражения на действията за борба с пандемията (20 млн. евро)

4. Паневропейски кохортни проучвания на COVID-19 (€20 млн. евро)

5. Съдействие от страна на съществуващите групи от значение за COVID-19 в ЕС и на международно равнище (€3 млн. евро)

Кохортните проучвания обикновено обхващат големи групи индивиди и отчитат тяхната изложеност на определени рискови фактори, в търсене на признаци за евентуалните причини за болестта. Те могат да бъдат прогнозни проучвания и да събират данни, проектирани в бъдещето, или ретроспективни кохортни проучвания, при които се разглеждат вече събраните данни.

За повече информация

Още новини