Начало Новини Актуално Европейската комисия налага окончателни защитни мерки върху вноса на стоманени продукти

Европейската комисия налага окончателни защитни мерки върху вноса на стоманени продукти

Актуално

euКомисията налага окончателни защитни мерки върху вноса на стоманени продукти. Днес Европейската комисия публикува регламент за налагане на окончателни защитни мерки върху вноса на стоманени продукти. Тези мерки ще влязат в сила утре, 2 февруари, и заменят действащите от юли 2018 г. насам временни мерки.

През март 2018 г. Комисията започна разследване като част от действията на Европейския съюз в отговор на решението на Съединените щати да наложат мита върху стоманените продукти. Разследването показа рязко нарастване на вноса на стоманени продукти в ЕС. Това сериозно застрашава производителите в стоманодобивния сектор в ЕС, чието положение остава нестабилно поради запазилия се свръхкапацитет на световния пазар на стомана и безпрецедентния брой прояви на нелоялни търговски практики от страна на някои търговски партньори. Ограниченията на пазара на САЩ, предизвикани от митата върху стоманата, въведени по силата на раздел 232 от американския Закон за разширяване на търговията, водят до пренасочване на търговските потоци към ЕС.

Тези мерки са изцяло в съответствие с ангажиментите, поети от ЕС в рамките на СТО.

Те са грижливо обмислени, за да се запази постоянен поток на вноса, който гарантира ефективна конкуренция на европейския пазар на стомана и наличие на достатъчен избор за многобройните потребители на стомана в ЕС.

Мерките се отнасят за 26 категории стоманени продукти и се състоят в тарифни квоти, след чието надхвърляне ще се прилага мито в размер на 25 %. Тарифните квоти напълно запазват традиционните равнища на вноса в ЕС и постепенно ще се увеличават. Тази система е сходна на действащите понастоящем временни мерки, с някои важни изменения, които свеждат до минимум нарушенията в търговията и запазват традиционните търговски договорености по отношение на количествата и произхода на продуктите. Така например основните държави доставчици ще се ползват от индивидуални квоти въз основа на собствения им внос в миналото.

Тези мерки следва да останат в сила за срок от три години, но може да бъдат преразгледани в случай на промяна на обстоятелствата.

Комисията също така реши да спре да прилага механизма за предварително наблюдение по отношение на същите продукти, които попадат в обхвата на окончателните мерки, докато тези мерки са в сила.

Контекст

През юли 2018 г. Комисията наложи временни защитни мерки върху вноса на стоманени продукти.

Защитните мерки за част от отговора по три направления, който Европейската комисия очерта през 2018 г. В резултат на вносните мита, прилагани от Съединените щати от 23 март 2018 г. по силата на раздел 232 от Закона за разрастване на търговията на САЩ от 1962 г., износът на стомана за Съединените щати не е толкова привлекателен, колкото преди. Вече има признаци, че поради това доставчиците на стомана са пренасочили от САЩ към ЕС част от своя износ.

За повече информация

Още новини