Начало Новини Предстоящо Европейската градска инициатива отправя трета покана за иновативни действия, насочени към енергийния преход и технологии

Европейската градска инициатива отправя трета покана за иновативни действия, насочени към енергийния преход и технологиите в градовете

Предстоящо

Европейската градска инициатива (EUI) отправя трета покана за иновативни действия, насочени към приоритетните области за енергийния преход и технологиите в градовете. Поканата за предложения по Европейска градска инициатива - Иновативни действия ще стартира през май 2024 г. и ще приключи през октомври 2024 г. Индикативният бюджет е 90 милиона евро, осигурени по Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР).

Подкрепата за индивидуални проекти е с максимален размер до 5 милиона евро като съфинансиране от ЕФРР, а изпълнението на проекта трябва да се извърши в рамките на 3,5 години. Предложенията трябва да са по темите енергиен преход и технологии в градовете и да включват разработването на иновативни решения в енергийния или технологичния сектор.

По темата за енергийния преход предложенията трябва да бъдат насочени към минимизиране на търсенето на енергия; диверсификация на местните енергийни източници; внедряване на интелигентни и интегрирани местни енергийни системи; развиване на енергийни общности и  увеличаване на работните места. Относно технологиите в градовете предложенията трябва да целят осигуряване на по-добри и адаптирани обществени услуги; дигитална трансформация; усъвършенстване на устройственото планиране; осигуряване на по-добра цифрова и физическа достъпност; безопасни, сигурни и устойчиви градове; киберзащита; засилване на превенцията и смекчаването на природни и причинени от човека бедствия и гарантиране на продоволствената сигурност.

Всички градове, които имат интерес да кандидатстват по поканата, имат възможност да присъстват на онлайн събитие на 6 май 2024 г., организирано от Европейската градска инициатива. В рамките на събитието ще бъдат представени подробности за поканата, наличната информация за кандидатстване и следващите стъпки. Регистрация за участие в събитието може да бъде направена чрез сайта на Европейската градска инициатива.

Подробна информация за инициативата и кандидатстването можете да откриете тук.

Още новини