Начало Новини Актуално Европейска конференция Схеми за сътрудничество за мотивиране и ангажиране на нискоквалифицирани възрастни хора в обучени

Европейска конференция Схеми за сътрудничество за мотивиране и ангажиране на нискоквалифицирани възрастни хора в обучение

Актуално

АРИР - Стара Загора обявява завършването на проект ACT45, чиято цел бе да мотивира и насърчи нискоквалифицираните хора над 45 години да участват в обучения, с цел реинтеграцията им на пазара на труда.

В рамките на ACT45, АРИР-Стара Загора, през последните две години проведе проучване и създаде инструменти и ръководства за добри практики за работодатели и трудови съветници. Освен това, бе създадена платформа за всички заинтересовани страни, желаещи да се включат в дейности насочени към тази конкретна целева група. По -конкретно, бяха проведени пилотни тестове и оценки на резултатите от проекта, чрез създаване на местни схеми за сътрудничество и обучения. В дейностите по проекта се включиха над 100 души от България - преки бенефициенти и заинтересовани страни.

За конкретния проект АРИР-Стара Загора, подкрепяща повече от 25 години всички лица, търсещи работа, си сътрудничи с 3 европейски държави (Гърция, Италия и Испания), за да бъде създадена силна мрежа за сътрудничество между организации на гражданското общество, работодатели и институции за обучение за подпомагане на целевата група.

По повод приключването на проект ACT45, АРИР-Стара Загора участва в дигиталната Европейска конференция Схеми за сътрудничество за мотивиране и ангажиране на нискоквалифицирани възрастни хора в обучение, която ще се проведе следващия вторник, 14 септември, и се организира от Гръцката генерална конфедерация на института на труда (INE-GSEE), партньор по проекта. За повече информация и достъп до формуляра за регистрация.

Проект Act45 е съфинансиран от програма Еразъм+ на Европейския съюз. Той се изпълнява в Гърция от ActionAid Hellas и Гръцката генерална конфедерация на института на труда (INE-GSEE), в Италия от RE.TE., в Испания от Action Against Hunger и в България от Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора.

Още новини