Начало Новини Актуално Европейците потвърждават подкрепата си за международното развитие

Европейците потвърждават подкрепата си за международното развитие

Актуално

EKTазгодишното проучване на Евробарометър относно сътрудничеството на ЕС за развитие показва широк консенсус сред европейските граждани относно важността на международното сътрудничество и развитие. Почти 90% от гражданите на ЕС заявяват, че сътрудничеството за развитие е важно, за да се помага на хората в развиващите се държави. Това потвърждава тенденцията, наблюдавана през последните години, и показва, че сътрудничеството за развитие е една от политиките на ЕС, които най-често се възприемат положително.

Комисарят по въпросите на международното сътрудничество и развитието Невен Mимица коментира: Много съм доволен, че европейските граждани продължават да изразяват много силна подкрепа за сътрудничеството на Съюза за развитие, както и съгласие с основните приоритети, по които работех през последните години: укрепването на партньорствата като това с Африка; задълбочаването на нашия ангажимент за създаване на работни места и осигуряването на повече частни инвестиции. 

Това е солидна основа, която ще позволи на Съюза да запази своята водеща световна роля и да посрещне значителните предизвикателства, които остават непроменени.

Три четвърти от европейците са съгласни, че ЕС следва да укрепи партньорството си с Африка и да увеличи финансовите инвестиции за създаването на работни места и осигуряването на устойчиво развитие и на двата континента. Освен това европейските граждани подкрепят усилията на ЕС за стимулиране на частните инвестиции в сътрудничеството за развитие: три четвърти от европейците считат, че частният сектор трябва да играе по-значима роля за международното развитие.

Европейските граждани подкрепят работата за постигането на обща глобална програма за развитие в рамките на целите за устойчиво развитие. На въпроса кои са основните предизвикателства пред развитието, гражданите подредиха по приоритети възловите цели за устойчиво развитие така: образование, мир и сигурност, вода и канализация, здравеопазване, продоволствена сигурност и селско стопанство, икономически растеж и заетост и права на човека.

Над 70% от гражданите на ЕС заявяват, че финансовата помощ е ефективен начин за справяне с незаконната миграция и също толкова голяма част изразяват съгласие, че предоставянето на финансова помощ за развиващите се страни допринася за намаляване на неравенството в тези държави. Същият процент европейци смятат, че предоставянето на финансова помощ за развиващите се страни е ефективен начин за засилване на влиянието на ЕС по света.

За повече информация

Тук можете да намерите отделни информационни фишове на националните езици за всички държави — членки на ЕС, инфографики на всички езици на държавите от ЕС и информационни фишове за резултатите в ЕС като цяло и младежите като целева група.

Още новини