Начало Новини Актуално Европалати направиха ново проектно предложение за решаване на спорове чрез медиация

Европалати направиха ново проектно предложение за решаване на спорове чрез медиация

Актуално

Европалати проектно предложение решаване извънсъдебни спорове медиацияМедиацията, като инструмент за решаване на извънсъдебни спорове, не се използва достатъчно. Това е обща, в европейски план, констатация. Затова девет търговско-промишлени палати от седем европейски страни, под егидата на Европалати, внесоха проектно предложение, съдържащо разнообразни дейности с цел насърчаване развитието и приложението на медиацията.

В проекта се включиха Европейската асоциация на съдиите медиатори в Белгия и търговско-промишлените палати от Белгия, България, Ирландия, Испания, Италия, Кипър и Франция.

По проекта БТПП ще работи в тясно сътрудничество с Центъра за спогодби и медиация към СРС.

Основните дейности, предвидени за реализиране по проекта бяха обсъдени в края на миналата седмица на среща в БТПП с участието на съдиите Галя Вълкова и Симона Такова, сертифицирани медиатори и представители на Програма Спогодби на Центъра за спогодби и медиация към СРС.

Сред разискваните въпроси бяха и дейностите, свързани с популяризирането на медиацията, отпечатване на помощни материали за медиатори и заинтересовани лица, провеждане на работни срещи и дискусии с участието на представители на съдебната власт, съдии и бизнеса, респективно граждански сдружения и граждани.

Предвижда се и пилотна схема, по която определен брой казуси ще бъдат финансирани по проекта и заинтересованите страни ще получат безплатни консултации и препоръки за уреждане на спорове.

Несъмнено, обменът на информация и опитът между страните и организациите, участващи в проекта, ще допринесе за представяне на добри практики и обогатяване на познанията на съдиите, практикуващи медиация .

Със своето участие в проекта БТПП цели да подпомогне по-широкото приложение на медиацията, като извънсъдебен способ за решаване на спорове.

Още новини