Начало Новини Актуално Европа Директно в Стара Загора продължава дейността си в следващите 5 години

Европа Директно в Стара Загора продължава дейността си в следващите 5 години

Актуално

Европа Директно Стара ЗагораСлед като навърши миналата седмица 4 години, Европа Директно в Стара Загора ще продължи да работи още 5 години. Предстои подписването на 5-годишното рамково споразумение с Главна дирекция Комуникации на Европейската комисия съобщи Румяна Грозева, директор на Агенцията за регионално икономическо развитие - Стара Загора.

Избрани сме да продължим да работим с учениците, с учителите, с бизнеса, с местните власти и, надявам се, по-активно със студентите, допълни Румяна Грозева.

Активността на самите студенти е особено важна, защото всичко, което се случва в страната и в Европейския съюз, касае в много голяма степен реализацията на това поколение.

Важен акцент през 2013 г. ще бъде работата с гражданите - годината е обявена за година на гражданите и от 1 април стартира Европейска гражданска инициатива. Това е коренно нов етап от развитието на ЕС. За първи път граждани от всички 27 страни членки, а ако Хърватска се присъедини към ЕС от средата на годината, 28 страни членки, ще могат да инициират законодателна инициатива, спазвайки определени критерии, която да внесат за разглеждане в ЕП. Точно младите са хората, които трябва да вземат нещата в свои ръце и да построят собствения си свят според собствените си критерии.

През юни Европа Директно отново ще подари на старозагорци опира на открито. Този път постановката е Отело.

Предстои включването ни в подготовка за изборите за Европейски парламент - казва пред вестник Национална бизнес поща Румяна Грозева. - Паралелно с това ще продължим да работим по всички тези чудесни инициативи, които зарадваха старозагорци. Сещам се за екоразходката от парк Аязмото, завършила с награди в Станционната градина, в която пък за децата имаше вело обиколка. Посочвам точно нея, защото я съчетахме и с инициативата на друга неправителствена организация - Различния поглед, която по същото време провеждаше своя арт фестивал. НПО в Стара Загора работят в добро партньорство и това е в основата на постиженията на всички, разказва Румяна Грозева. Друг проект, по чието изпълнение работи АРИР - този за насърчаване на социалното предприемачество, ще завърши в края на септември с международна конференция в Стара Загора. Тогава ще бъде представена и онлайн платформата за обучение на социални предприемачи.

Още по два проекта екипа на Агенцията работи активно. И двата са в партньорства с институции и организации от други страни членки на Европейския съюз.

Единият има за цел обмен на добри практики в сферата на управление на зелената инфраструктура, включително в урбанизирани територии (във и край градовете и около селата, защитени територии също). Съфинансиран е по програма Interreg на Европейската комисия. Партньорите по този 3-годишен проект са 12 от 10 европейски страни с различна степен на икономическо и социално развитие, така че е гарантиран различният поглед към проблемите във всяка една от държавите. Проектът съвпада в момента и с подготовката на всички планови документи - планове за развитие на общинско ниво, интегрирани планове за градско възстановяване и развитие, областна стратегия и т.н.
Стара Загора може да вмъкне, да интегрира добрите практики в своята визия за развитие. От 1 януари т.г. АРИР стартира и проект към ЕК, Главна Дирекция Хуманитарна помощ и реакция при кризи. Проектът PRISMA предоставя на местните и регионални власти разработен наръчник от мерки за превенция или смекчаване на сериозните последици от природни и технологични рискове.

Отново се работи със страни с различна степен на развитие - Холандия, Естония, Португалия. Но в работата и по двата проекта бе много полезно да разберем, че България съвсем не е черната овца.
За мен беше изненадващо да съм очевидец на сериозен проблем в Холандия, която считаме за еталон в много отношения, разказва Румяна Грозева.

На централната гара в Дордрехт, между пътническите влакове преминава и композиция,означена като превозваща опасни и отровни вещества. Ето едно от нещата, които трябва да прекратим, казват партньорите от Холандия, а г-жа Грозева с удоволствие им разказва, че в България такъв проблем не съществува от десетилетия -товарните гари не съвпадат с пътническите. Затова е важно да продължим обмена на опита с останалите европейски страни и да правим крачка напред, когато сме изостанали в някоя област, но и да градим самочувствие, когато успешно сме решили проблеми, да се чувстваме равностойни партньори, обобщава събеседницата ни.

Още новини