Начало Новини Актуално Европа директно - Стара Загора за Управлението на кризи в банковия сектор

Европа директно - Стара Загора за Управлението на кризи в банковия сектор

Актуално
Европа директно

Кризата ясно показа, че когато една банка има проблеми, тези проблеми могат да обхванат целия финансов сектор и дори да излязат извън пределите на дадена страна. Тя също така разкри, че липсват системи за управление на финансови институции, които изпитват затруднения. Съществуват твърде малко правила за мерките, които трябва да бъдат взети от властите в случай на банкова криза.

Ето защо държавите от Г-20 излязоха с общото становище, че е необходимо създаването на рамка за предотвратяване на кризите и за тяхното управление.

В отговор на тази необходимост Европейската комисия представи плановете си за рамка на ЕС за управление на кризи във финансовия сектор. Това е ПЪРВАТА СТЪПКА КЪМ БЪДЕЩИ ЗАКОНОДАТЕЛНИ ПРОМЕНИ, КОИТО СЕ ОЧАКВАТ ДО ПРОЛЕТТА НА 2011 Г. за създаване на всеобхватна рамка за управление на кризи за банки и инвестиционни дружества.
След световната финансова криза ЕС трябва да вземе мерки, за да предотврати повторението на подобни ситуации. Една от областите за реформиране е банковият сектор, който трябва да остава стабилен при криза и да не разчита на помощи.
По време на кризата стана ясно, че ПРОБЛЕМИТЕ НА ЕДНА БАНКА МОГАТ ДА ОБХВАНАТ ЦЕЛИЯ ФИНАНСОВ СЕКТОР, както и други страни. В много случаи правителствата на държавите от ЕС трябваше да харчат парите на данъкоплатците, за да помогнат на някои от най-големите банки.
Те бяха считани за толкова големи, че фалитът им би довел до още по-сериозни проблеми, включително финансови щети за милиони техни клиенти. Държавната помощ за банките по време на неотдавнашната криза достигна 13% от брутния вътрешен продукт на ЕС.
Комисията предлага СЪЗДАВАНЕ НА СИСТЕМА ЗА КООРДИНАЦИЯ НА НАДЗОРА МЕЖДУ РЕГУЛАТОРНИТЕ ОРГАНИ И ПРАВИТЕЛСТВАТА ОТ ЕС за навременно откриване и подпомагане на изпитващите трудности банки. Нито една банка не бива да бъде считана за твърде голяма или твърде силно свързана с другите, за да фалира. Контролът върху банките, които работят в повече от една страна от ЕС, ще бъде по-силен. Новият Европейски банков орган ще помага на националните регулаторни органи при кризи.
За покриване на разходите по управление на банкови фалити, ЩЕ СЕ ИЗИСКВА БАНКИТЕ ДА ПРЕВЕЖДАТ СРЕДСТВА В НАЦИОНАЛЕН ФОНД Някои от останалите мерки са:

-  изискване финансовите институции и правителствата да имат планове за справяне със сериозни финансови трудности или фалити;
- даване на правомощия на регулаторните органи да принудят изпитваща трудности банка да замени висшите си мениджъри, да изпълнява план за възстановяване или да намали операциите, носещи прекомерен риск;
- даване на правомощия на властите да наредят поглъщането на фалирала банка или компания от друга, или прехвърляне на всички нейни операции, или на част от тях към временна мостова банка (bridge bank). Тази мярка позволява дадена банка да продължи да предлага най-важните си услуги, като в същото време нейният фалит се управлява по подходящ начин.

Предложенията са част от пакета законодателни мерки, планирани за пролетта на 2011 г, за управление на бъдещи кризи в банковия и инвестиционния сектор.

Информация: вестник Национална бизнес поща

Още новини