Начало Новини Актуално Европа Директно: Нужни са по-строги правила за бюджетните дефицити

Европа Директно: Нужни са по-строги правила за бюджетните дефицити

Актуално
Европа Директно - Стара Загора

Икономическата криза, която разтърси целия свят през отминалите две години, все още е осезаема в редица дьржави членки на Европейския съюз. България не прави изключение. В това време Европейската комисия вече е насочила усилията си в търсене на мерки, които да бъдат ефективни при повторен трус на световната икономика.

В отговор на финансовата криза Комисията представи законодателни предложения за подсилване и разширяване на съществуващите инструменти за координация на икономическата и фискалната политика в ЕС.
Целта на предложенията е укрепване на Пакта за стабилност и растеж (ПСР), най-вече чрез повишаване на вниманието към държавните дългове и фискалната устойчивост - включване на макроикономическите дисбаланси в обхвата на контрола и повишаване на ефективността на прилагането на законите чрез използване на санкции и стимули, информира Информационният център Европа директно в Стара Загора чрез публикация във вестник Национална бизнес поща.
Предложенията не изискват промени в Договора за ЕС, но трябва да бъдат одобрени от Съвета и от Европейския парламент.

КОНТРОЛ НА РАВНИЩАТА НА ДЪРЖАВНИТЕ ДЪЛГОВЕ

За да се гарантира спазването на правилото на ПСР за недопускане на дълг, по-голям от 60% от БВП на съответната държава, ще бъде въведен целеви показател за намаляване на дългове. Страните от ЕС с нива на дълга над 60% от БВП могат да бъдат подложени на процедура при прекомерен дефицит след анализ на различните фактори, които влияят върху качеството на дълга и перспективите на държавата.

УКРЕПВАНЕ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ФИСКАЛНИ РАМКИ.

Комисията също така предлага укрепване на националните фискални рамки и по-добро хармонизиране на рамките с новите правила за управление. Реформите могат да включват осигуряване на последователно счетоводство, привеждане на националните фискални правила в съответствие със задълженията по Договора за ЕС,преминаване към многогодишно бюджетно планиране и гарантиране, че цялата система на държавните финанси е обхваната от фискалната рамка.

ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ Н КОРИГИРАНЕ НА МАКРОИКОНОМИЧЕСКИТЕ ДИСБАЛАНСИ

Друг урок от кризата е, че фискалната политика не трябва да се разглежда изолирано. Поради това с цел избягване на големи дисбаланси и на значителни и устойчиви различия в конкурентоспособността макроикономическият контрол ще се подобри и разшири, като в него се включат редовни оценки и механизъм за предупреждение. При задействане на механизма Комисията ще извършва анализ на положението в конкретната страна и ще изпраща предложения до Съвета относно начините за справяне с дисбалансите. Тя също така може да изпрати ранно предупреждение направо до самата държава. При особено сериозни случаи Комисията може да препоръча поставянето на дадена страна в  състояние на прекомерни дисбаланси, което ще води до по-стриктен контрол върху коригиращите действия.

ПО-ЕВЕФКИВНО ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО

По-строгото прилагане на законодателството е основна част от предложенията, в които са предвидени и набор от постепенни санкции за страните, които не спазват правилата. Нелихвоносните депозити ще бъдат превръщани в глоби в случай на многократно неспазване на правилата.

 

Още новини