Начало Новини Актуално Евродепутатите призовават за намаляване на пестицидите с цел спасяване на пчелите в Европа

Евродепутатите призовават за намаляване на пестицидите с цел спасяване на пчелите в Европа

Актуално

EПЕвродепутатите призовават Европейската комисия да засили своята инициатива за опрашващите насекоми и да представи нови мерки за защита на пчелите и други опрашители. В резолюция приета в сряда Парламентът приветства Инициативата на ЕС за опрашващите насекоми, но подчерта, че в сегашния си вид тя не успява да защити пчелите и други опрашващи насекоми от някои от многобройните причини за тяхното намаляване, сред които са интензивните земеделски практики, пестицидите, изменението на климата, промените в използването на почвата, разрушаването на местообитанията и инвазивните видове.

Тъй като опрашващите насекоми са съществен елемент на биологичното разнообразие, селското стопанство и възпроизвеждането на много растителни видове, евродепутатите настоятелно призовават Комисията да представи пълна програма за действие с достатъчно ресурси.

Нужно е намаляване на пестицидите

За да се помогне за допълнителното намаляване на остатъците от пестициди в местообитанията на пчелите, намаляването на употребата на пестициди трябва да бъде ключова цел в бъдещата Обща селскостопанска политика (ОСП), казаха евродепутатите.

Те също призоваха за включването на задължителни цели за намаляване на употребата на пестициди в ЕС в предстоящата Директивата за устойчива употреба на пестициди.

В заключение Парламентът призовава за повече фондове в подкрепа на научните изследвания относно причините за намаляване на броя на пчелите, с цел запазване на разнообразието от опрашващи насекоми.

Бързи факти

През април 2018 г. ЕС се съгласи да забрани напълно използването на открито на имидаклоприд, клотианидин и тиаметоксам, познати като неоникотиноиди. Редица държави членки, обаче, изпратиха уведомления за извънредни изключения относно използването им на тяхна територия.

След призиви от Парламента и Съвета на ЕС за действие в защита на пчелите и други опрашващи насекоми, Комисията представи Съобщение относно Инициативата на ЕС за опрашващи насекоми на 1 юни 2018 г.

Според Комисията, около 84% от култивираните растителни видове и 78% от дивите цветя в ЕС зависят поне отчасти от опрашване от животни. Стойността на годишната селскостопанска продукция на ЕС, която е пряко свързана с опрашващите насекоми, възлиза на 15 милиарда евро.

 

Още новини