Начало Новини Актуално Евродепутатите приеха нови правила за защита на потребителите от поемането на твърде много дългове

Евродепутатите приеха нови правила за защита на потребителите от поемането на твърде много дългове

Актуално

Евродепутатите гласуваха окончателния вариант на мерките за защита на потребителите от дългове по кредитни карти, овърдрафт и неподходящи заеми, съобщи пресслужбата на Европейския парламент (ЕП).

Новата директива относно потребителските кредити, която вече беше договорена между преговарящите от ЕП и Съвета на ЕС през декември 2022 г., има за цел кредитните пазари да функционират гладко, като същевременно се гарантира високо равнище на защита на потребителите. Законодателството, което ще обхваща договори за кредит в размер до 100 000 евро, беше прието с 608 гласа "за", 8 "против" и 15 "въздържал се".

Държавите членки ще изискват от кредитора, преди да сключи договор за кредит, да направи задълбочена оценка на кредитоспособността на потребителя, която е в негов интерес и да предотврати практиките на безотговорно кредитиране и свръхзадлъжнялост. При оценката следва да се провери способността на потребителя да изпълни задълженията си.

Евродепутатите осигуриха мярка, която защитава боледувалите от рак лица, кандидатстващи за кредит, за който се изисква застраховка, при която те имат "правото да бъдат забравени" след съответен период от време, така че предишното им заболяване да не се отрази на застрахователните проценти.

Небанковите кредитори и кредитните посредници (с изключение на микропредприятията и малките и средни предприятия) ще подлежат на процес на одобрение, както и на регистрация и надзор от страна на националните независими органи.

Кредитната реклама винаги трябва да съдържа ясно и поставено на видно място предупреждение, че заемането на пари струва пари. Евродепутатите успяха също така да включат мерки, като например таван на таксите, за да се предотвратят злоупотреби и да се гарантира, че потребителите не могат да бъдат таксувани с прекомерни лихвени проценти, годишни лихви или такси по кредити или общите разходи по кредитите.

Тъй като овърдрафтът и превишаването на кредитите стават все по-често срещани и скъпи форми на кредитиране, тези финансови продукти ще бъдат регулирани, за да се повиши защитата на потребителите и да се избегне свръхзадлъжнялост.

Държавите членки ще трябва да гарантират, че потребителите имат право да се откажат от договора за кредит без причина в срок от 14 дни. Потребителите ще имат право на предсрочно погасяване и да намалят общите разходи по кредита си. 

Директивата влиза в сила на двадесетия ден след публикуването в Официален вестник на ЕС. След това държавите членки ще разполагат с 2 години, за да приемат необходимите закони и административни разпоредби, и 3 години, за да я приложат.

Източник: БТА

Още новини