Начало Новини Актуално Евробарометър проучи притесненията на потребителите, свързани с храните

Евробарометър проучи притесненията на потребителите, свързани с храните

Актуално
Стара Загора

За по-голямата част от европейските граждани храната и храненето са удоволствие. Според новото проучване на Евробарометър, публикувано днес, хората, които са загрижени за възможните рискове, свързани с храните, са склонни да се тревожат повече за химическото, отколкото за бактериално замърсяване на храните или за проблеми, свързани със здравето и храненето.

Проучването показва също, че повечето европейци имат доверие в националните агенции и Европейския орган за безопасност на храните като източници на информация за възможните рискове, свързани с храните, съобщиха от пресцентъра на земеделското министерство. За да гарантираме навременен, прозрачен и ефективен обмен на информация относно безопасността на храните, е от решаващо значение да разбираме какви са представите на потребителите за рисковете. Резултатите на Евробарометър подчертават важността на работата на ЕОБХ и утвърждават органа като надежден източник на информация. Занапред ЕОБХ ще използва тези данни, за да подпомага изграждането на бъдещата си дейност в областта на комуникациите, заявява изпълнителният директор на Европейския орган за безопасност на храните Catherine Geslain-Lanéelle. На въпроса за представите им за храната, по-голямата част от анкетираните описват храната и храненето до голяма степен като удоволствие, например избиране на свежа и вкусна храна (58%) или удоволствието да се храниш със семейството и приятелите (54%). По-малко от половината от анкетираните (44%) посочват проблеми, например търсене на достъпни цени и задоволяване на глада. Още по-малък брой изразяват безпокойство за безопасността на храните (37%) или за проблеми, свързани с хранителната стойност, например проверка на калории и хранителни вещества (23%).
В контекста на други рискове, които биха могли да ги засегнат лично, повечето граждани на ЕС класират икономическата криза (20%) и замърсяването на околната среда (18%) като фактори, за които има голяма вероятност да повлияят на живота им в сравнение с възможния риск от увреждане на здравето им чрез храни (11%).

Общественото безпокойство относно рисковете, свързани с храните
Нито едно широко разпространено безпокойство относно рисковете, свързани с храните, не се споменава спонтанно от мнозинството анкетирани – 19% посочват химикали, пестициди и други вещества като основно безпокойство, а 1 от 10 отговарят, че няма никакъв проблем с храната. При предоставяне на списък с възможни проблеми, свързани с храните,
анкетираните заявяват, че са „много притеснени“ за: химическите остатъци от пестициди в плодовете, зеленчуците и зърнените култури (31%) (увеличение с 3 процентни пункта спрямо 2005 г.); антибиотиците или хормоните в месото (30%) (увеличение с 3 пункта спрямо 2005 г.); клонирането на животни за хранителни продукти (30%) и замърсители като живак в рибата и диоксини в свинското месо (29%) (увеличение с 3 пункта спрямо 2005 г.). По-малко хора са „много притеснени“ от бактериалното замърсяване на храните (23%), а още по-малко от възможните рискове, свързани с храненето, като натрупване на тегло (15%) или липса на здравословна/балансирана диета (15%).

Общественото доверие в източниците на информация за рисковете, свързани с храните
Проучването установява, че гражданите на ЕС изразяват най-високо ниво на доверие в информацията, получена от лекари и други здравни специалисти (84%), следвани от семейството и приятелите (82%), организациите на потребители (76%), учени (73%) и групи за опазване на околната среда (71%). Националните агенции и Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ), както и институциите на ЕС се ползват с относително високо ниво на доверие, съответно 64 и 57%, а националните правителства – 47%. На въпроса как реагират на информацията по въпроси, свързани с храните, в медиите или в интернет, около половината анкетирани заявяват, че не обръщат внимание на такива съобщения или че съобщенията са причина за безпокойство, но не водят до промяна на хранителните им навици. Оказва се, че има по-голяма тенденция да се пренебрегва информацията, свързана с проблемите на храненето и здравето (29%), отколкото рисковете, свързани с безопасността на храните (24%).

Система на ЕС за безопасност на храните – потребителите се чувстват защитени
Налице е широко съгласие, че държавните органи правят много, за да се гарантира безопасността на храните в Европа, че държавните органи действат бързо, базират решенията си на научни доказателства и се справят добре по отношение на информирането на хората за рискове, свързани с безопасността на храните. Нивото на съгласие е по-високо в сравнение с 2005 г. Мненията са в по-голяма степен разделени по въпроса дали научните съвети и държавните органи са независими от други интереси. Докато 46% от анкетираните са съгласни, че за публичните органи в ЕС здравето на гражданите е по-важно от печалбата на производителите (увеличение със 7 процентни пункта спрямо 2005 г.), 42% не са съгласни с това твърдение, а 12% заявяват, че не знаят. Повече от 8% от анкетираните смятат, че публичните органи трябва да правят повече, за да гарантират, че храната е здравословна, и за да информират хората за здравословното хранене и начин на живот.
Проучването ни дава уникална представа какво мислят европейците мислят за храните и възможните рискове, свързани с тях. Радваме се, че имаме възможността да предоставим резултатите на нашите колеги в държавите-членки на ЕС, заявява Anne-Laure Gassin, директор на отдел „Комуникации“ на ЕОБХ. Хубаво е също, че храната се свързва с удоволствието, както и че според хората националните агенции и Европейския орган за безопасност на храните вършат добре своята работа, и по-специално, че учените се считат за много надеждни източници на информация.
Резултатите на Евробарометър ще предоставят важен ресурс за провеждане на допълнителни изследвания на връзката между доверието в източниците на информация, доверието в публичните органи и представите за рисковете, свързани с храните.
____________________________
Бележки към редакторите:
Проучването, възложено от Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ), е второто по рода си, проведено в рамките на пет години. Целите са да се добие представа за безпокойствата на потребителите относно храните и рисковете, свързани с хранителната верига, и да се установи степента на доверие на потребителите в публичните органи по безопасност на храните по въпроси, свързани с безопасността на храните. Проучването е проведено с представителна извадка от 26 691 физически лица на възраст 15 или повече години във всички 27 държави-членки. Извършено е чрез персонални интервюта с потребителите на майчиния им език в периода от 9 до 30 юни 2010 г. Отговорите на анкетираните представят възгледите на повече от 500 милиона европейски потребители. Следователно, стойността от 1% представлява възгледите на 5 милиона потребители, като по този начин дори малки процентни стойности представляват мненията на голям брой хора.
Изследването е проведено от TNS Opinion and Social network.

Най-големите безпокойства в държавите-членки:
Остатъците от пестициди в плодовете, зеленчуците и зърнените храни са с най-високо ниво на общо безпокойство в 12 държави-членки: Гърция (91%); Литва (88%); Италия (85%); Люксембург (85%); България (84%); Унгария (84%); Франция (80%); Малта (77%); Словения (75%); Германия (75%); Белгия (72%); Австрия (67%).

Качеството и свежестта на храните е с най-високо ниво на безпокойство във: Латвия (94%); Литва (88%); Португалия (86%); Испания (80%); Дания (77%); Малта (77%); Естония (74%); Ирландия (66%).

Хуманното отношение към селскостопанските животни е с най-високо ниво на безпокойство в следните страни: Швеция (74%); Финландия (66%); Обединеното кралство (67%).

Хранително отравяне от бактерии като салмонела в яйца или листерия в сиренето е най-голям източник на безпокойство във: България (84%); Чешката република (77%); Словакия (72%).

Добавки като оцветители, консерванти или ароматизатори, използвани в храни или напитки, са най-голям източник на безпокойство във: Полша (79%); Румъния (70%).

Остатъци като антибиотици или хормони в месото са най-голям източник на безпокойство във: Кипър (99%); Нидерландия (63%).
80% от анкетираните във Франция изразяват безпокойство относно замърсители като живак. Пак там е отчетено същото ниво на загриженост по отношение на остатъците от пестициди. В Австрия анкетираните са еднакво загрижени по два проблема – пестициди и генно модифицирани организми, 67% по всеки от тях.

Още новини