Начало Новини Актуално ЕВН се връща към изграждането на вятърен парк с обща инсталирана мощност от 80 мегавата

ЕВН се връща към изграждането на вятърен парк с обща инсталирана мощност от 80 мегавата

Актуално

вятърна централа евн

Електроразпределителното дружество ЕВН се връща към проекта си за изграждане на вятърен парк, който беше спрян в продължение на няколко години. Дружеството, което захранва с ток Югоизточна България подаде заявление до енергийния регулатор за издаване на лиценз за производство на електрическа енергия за проекта, който се намира край каварненското село Българево.

Вятърният парк ще се реализира от специално създаденото дружество ЕВН - Каварна, чийто едноличен собственик според търговския регистър е дъщерното дружеството на ЕВН – ЕВН Натуркрафт, информира вестник Капитал Daily.

Проектът за ветроенергийния парк беше купен от ЕВН още през 2008 г. съвместно с германската компания Еnetrtrag, която е специализирана в изграждането на вятърни паркове. Идеята беше проектът да бъде завършен до средата на 2010 г., но впоследствие беше замразен. Според търговския регистър Еnetrtrag излиза от дружеството през 2010 г.

Според доклада на ДКЕВР вятърният парк ще е с обща инсталирана мощност от 80 мегавата, които ще бъдат изградени на три етапа. На първия етап, който според инвестиционния план трябва да завърши в края на април 2012 г., трябва да бъдат инсталирани 16 мегавата. На втория етап ще бъдат инсталирани още 24 мегавата, като се предвижда той да завърши през октомври 2013 г. С третия етап общата инсталирана мощност на парка ще достигне 80 мегавата, като срокът, предвиден за това, е краят на 2015 г.

За въвеждането на вятърния парк в експлоатация ЕВН ще изгради и собствена подстанция, както и временен електропровод до подстанция Каварна. Oт компанията коментираха, че строителството на първия етап на проекта вече е приключило, включително и изграждането на подстанцията. Към момента съгласно нормативните изисквания текат проби на съоръженията. Приключването на следващите етапи от изграждането на съоръжението в голяма степен зависи от изпълнението на инвестиционната програма на НЕК и изграждането на нов електропровод в района, допълват още от там.

От ЕВН не коментират как промените в Закона за възобновяемите енергийни източници ще се отразят на техните планове. Според тях датите за присъединяване към електропреносната мрежа на нови възобновяеми мощности вече ще се определят спрямо 10-годишния план за развитие на мрежата, а не според предпочитанията на инвеститора. Освен това за всеки един от етапите дружеството ще получи преференциална тарифа, действаща към момента на въвеждането им в експлоатация, а не, както досега, една тарифа независимо от етапите.

През 2009 г. проектът на ЕВН беше оценен на 95 млн. евро. Още тогава от дружеството бяха заявили, че част от инвестицията във вятърния парк ще бъде със собствени средства, а друга - с банков кредит, чието намиране обаче беше затруднено заради кризата. При тогавашните цени на възобновяемата енергия възвращаемостта на проекта беше оценена на 15 години. Не е ясно обаче дали този срок ще се запази при новите законови условия, които значително спъват развитието на сектора, и тенденцията за все по-голямо намаляване на преференциалните тарифи за този вид енергия. Според финансовия модел на проекта обаче дружеството предвижда ръст в цената на продаваната електрическа енергия след 2025 г.

Според доклада на ДКЕВР относно заявлението за лиценз проектът отново ще се финансира със собствени средства и привлечен капитал. Освен това дружеството ЕВН - Каварна е получило за проекта инвестиционен кредит от ЕВН Проектмениджмънт, който ще служи за дългосрочно рефинансиране на взетия през април 2009 г. кредит за изграждането на ветроенергийния парк.

Освен вятърния парк, който ще бъде изграден край Каварна, ЕВН Натуркрафт има общо 226 мегавата инсталирана мощност за производство на възобновяеми източници. Дружеството притежава 7 вятърни парка в Австрия с обща мощност 120 мегавата и годишно производство 240 гигаватчаса. Към момента дружеството е концесионер при изграждането на три водни електрически централи в Албания с максимална мощност 320 мегавата, разработило е ветроенергийни проекти с мощност 72 мегавата в Австрия и изгражда фотоволтаична централа Latina Le Vergini с мощност 12 мегавата в Италия. В България ЕВН Натуркрафт имат изградени две фотоволтаични централи край Сливен и село Камено, област Бургас, чиято инвестиция е на обща стойност 16 млн. лева.

 

Още новини