Начало Новини Актуално EVN Bulgaria продължава кампанията Съюз с коректния клиент

EVN Bulgaria продължава кампанията Съюз с коректния клиент

Актуално

И през 2009 г. EVN Bulgaria продължава кампанията Съюз с коректния клиент. Основна цел е да се защитят принципите за равно отношение към всички клиенти на дружеството, като се гарантира снабдяването с електроенергия на всички, които редовно заплащат консумираната от тях енергия и прекъсването на електрозахранването на некоректните ползватели на услугата.

Програмата цели и предотвратяване на допълнителни разходи за клиентите за възстановяване на електричеството чрез навременно плащане на сметките за ток, съобщиха от пресцентъра на компанията. За да се избегнат допълнителни разходи дружеството апелира към клиентите - както стопански, така и битови - да заплащат в установените срокове своите фактури. Както и досега през 2009 г., така и в оставащото време до края на годината дружеството ще продължи с прилагането на мерките за изключване на захранването на онези клиенти, които не заплащат фактурите си за консумирана електроенергия. По този начин EVN Bulgaria защитава интересите на всички коректни клиенти, които редовно заплащат сметките си за консумиран ток. Във всяка издавана от ЕВН България Електроснабдяване АД фактура за електроенергия се съдържа конкретният период, за който е отчетена електроенергията, количеството консумирана електроенергия, срокът на следващо отчитане, срокът на следващо плащане, както и телефонен номер за връзка. Редовното събиране на дължимите суми е от решаващо значение, тъй като по този начин се осигуряват необходимите средства за инвестиции и ремонти. Това от своя страна е важна предпоставка за гарантиране на качествено и сигурно снабдяване с електроенергия. Едновременно с кампанията Съюз с коректния клиент дружеството продължава инвестиционна си дейност за повишаване сигурността на захранване и подобряване качеството на услугите.

Още новини