Начало Новини Актуално ЕVN Bulgaria е инвестирала над 87 млн. лв. през 2010 г.

ЕVN Bulgaria е инвестирала над 87 млн. лв. през 2010 г.

Актуално
Стара Загора

Над 87 млн. лв. са инвестирани от ЕВН България Електроразпределение АД от януари до октомври. В момента дружеството се намира в третата година на петгодишния регулаторен период, определен от ДКЕВР, за който регулаторът е одобрил инвестиции от общо 597 млн. лв. или средногодишен номинален размер от 119,4 млн. лв., съобщиха от пресцентъра на дружеството.

От началото на регулаторния период през 2008 г. досега дружеството е инвестирало 347.2 млн. лв., което е близо 58% от одобрените от регулатора 597 млн. лв. инвестиции. За същия период само за ремонтни дейности са инвестирани над 30 млн. лева.
Общо инвестираните средства от EVN Bulgaria в страната за периода след приватизацията през 2005 г. до края на октомври 2010 г. са над 700 млн. лв..
Като резултат от последователната политика на високи инвестиции, дружеството подмени всички около 1,6 млн. електромера, намали технологични загуби по мрежата с 4,9%, обнови в голяма степен електроразпределителната мрежа и съоръжения, редуцира броя на авариите и времето за тяхното откриване и отстраняване. Допълнително бяха присъединени над 80 000 нови обекти към мрежата.
Активната инвестиционна дейност на EVN Bulgaria е резултат от усилията на дружеството за достигане на европейските стандарти в електроснабдяването – сигурност и качество на електрозахранването и по-добро клиентско обслужване.

Още новини