Начало Новини Актуално EVN България иска увеличение на цената на тока средно с 3,6%

EVN България иска увеличение на цената на тока средно с 3,6%

Актуално
EVN България

EVN България оповести на 29 февруари своите предложения за промяна на цената на електроенергия за клиентите на дружеството в Югоизточна България за периода юли 2012 - юни 2013 г. След анализ на дружеството за необходимите инвестиции в електроразпределителната мрежа в Югоизточна България през следващия ценови период и на база на средногодишната инфлация за 2011 г., EVN България предлага средната цена на електроенергията за битови и стопански клиенти на дружеството да се промени средно с 3,6% спрямо сега съществуващата средна крайна цена, съобщиха от пресцентъра.

Към настоящия момент EVN България не може конкретно да се ангажира каква ще е реалната крайна цена на електроенергията за клиентите, тъй като дружеството не е запознато с ценовите предложения на останалите енергийни дружества по веригата, формираща общата цена - производители, Национална електрическа компания и Електроенергиен системен оператор - както и кои предложения и до каква степен ще бъдат приети от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР).

В случай, че ДКЕВР приеме ценовото предложение на EVN България за средно увеличение от 3,6% на електроенергията, то дневната тарифа за битови клиенти в Югоизточна България би била 0,15658 лв./квтч. (без ДДС), а нощната - 0,10603 лв./квтч. (без ДДС). Това представлява увеличение съответно от 3,5% и 4,2% спрямо действащите към момента за битови клиенти дневна тарифа от 0,15132 лв./квтч. (без ДДС) и нощна тарифа от 0,10174 лв./квтч. (без ДДС).

Както е посочено в приложената примерна фактура съгласно предложеното от EVN България ценово намерение, стойността на консумираната месечна електроенергия от едно домакинство в Югоизточна България със средна примерна консумация 210 квтч. дневна енергия и 80 квтч. нощна енергия ще се промени с 3,6% от 39.92 лв. на 41.36 лв. (без ДДС). 

Предложението на EVN България е по-ниско от официално обявената от НСИ средногодишна инфлация за 2011 г. от 4,2%, която дружеството ползва като основен ценообразуващ елемент и е изготвено съгласно указанията и действащата методика в Наредба за регулиране на цените на електрическата енергия на ДКВЕР. Одобрението на ценовите предложения на EVN България ще позволи на дружеството да продължи своя устойчив темп на инвестиции, които в края на 2011 г., в частта електроразпределение надвишиха 800 млн. лева. Общо от 2005 година до днес EVN България е инвестирала в енергийна инфраструктура над 950 млн. лева, съобщиха още от пресцентъра.

Още новини