Начало Новини Актуално ЕВН България Електроразпределение се подготви за зимата

ЕВН България Електроразпределение се подготви за зимата

Актуално
Стара Загора

ЕВН България Електроразпределение АД предприе цялостен пакет от мерки за осъществяване на дейностите по подготовка на мрежата и съоръженията – въздушни и кабелни линии, електрически уредби и трафопостове - за натоварена работа при неблагоприятни метеорологични условия, съобщиха от пресцентъра.

На територията на дружеството в Югоизточна България се извършиха дейности в следните основни направления – инспекции и ремонти на съоръжения, доставка на оборудване, зимно работно облекло, специализирана техника и инструменти.
Дейностите обхващат следните предприети мерки:
• инспектирани и обходени над 54 700 км линии средно и ниско напрежение;
• извършени инспекции на над 11 500 съоръжения – трафопостове и възлови станции;
• допълнително се доставят аварийни материали и техническо оборудване в КЕЦ
(Клиентски Енергоцентрове) по места;
• подмяна на 5061 стълба по мрежа средно и ниско напрежение;
• за сътрудниците на дружеството се доставят 1400 комплекта зимно работно облекло;
• налице е специализирана техника и материали - за сваляне на лед от проводници,
снегоходки и инструменти за работа под напрежение. Специалистите на дружеството
монтират дистанционни щанги между проводниците на въздушните линии против допир
в случай на буря или силен вятър. Допълнително бяха доставени и дизел-генератори,
които са особено полезни при тежки аварии;
• всеки автомобил на дружеството е оборудван с вериги и зимни гуми;
• специализирана механизация – налице са високопроходими автомобили, камиони и
автовишки. Дружеството разполага и със специализирани моторни шейни за
труднодостъпните планински райони;
• изградена вътрешна мрежа в дружеството за пренос на данни – бърза комуникация,
независимост от външни доставчици;
• нова модерна система за телемеханика, която позволява дистанционно управление на
съоръженията по мрежата;
• възможност за допълнително мобилизиране на сътрудници на дружеството при
извънредна ситуация.
В резултат на всички предприети мерки от ЕВН България Електроразпределение АД по поддръжка на мрежата, дружеството ще посрещне зимата с инспектирани и изправни съоръжения, заяви председателят на Управителния съвет на ЕВН България Електроразпределение АД г-н Волфганг Хумер.
Това е важна предпоставка за овладяване на евентуални тежки ситуации през зимния сезон и за работа при големи товари вследствие очакваното завишение на потреблението на електричество ЕВН България Електроразпределение АД е в постоянен контакт с общинските и държавни структури, имащи отношение към обезпечаване на нормални условия за населението при лоши метрологични условия с оглед координиране на действията. Всички областни управители, директори на Териториални дирекции Гражданска защита по места и общински кметове са получили контактите на съответните сътрудници от дружеството, отговорни за реакция при криза.
Допълнително всички мерки се съгласуват с Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, Националната електрическа компания (НЕК) и Електроенергийния системен оператор (ЕСО). Успоредно със зимната подготовка дружеството извършва по план и проектите от Инвестиционната и ремонтна програма за 2010 година.

Още новини