Начало Новини Актуално ЕВН България Електроразпределение АД завърши 2011 г. с печалба от 66 млн. лева

ЕВН България Електроразпределение АД завърши 2011 г. с печалба от 66 млн. лева

Актуално
EVN

ЕВН България Електроразпределение АД приключи с първия си тримесечен финансов отчет, откакто дружеството стана публична компания след листването му на Българската фондова борса през декември 2011 г. Според финансовия отчет, отнасящ се за последното тримесечие на 2011 г., ЕВН България Електроразпределение АД е реализирало през 2011 г. приходи от 324, 5 млн. лева от пренос по разпределителната мрежа.

В резултат дружеството приключва 2011 г. с натрупана нетна печалба от 66 067 млн. лева, съобщиха от пресцентъра на компанията.

След стартиралата през декември 2011 г. борсова търговия с акции на миноритарния дял, притежаван от българското правителство, мажоритарният собственик на ЕВН България Електроразпределение АД, EVN AG, притежава към 31.12.2011 г. общ дял от 99.89% от капитала на дружеството.

Според финансовия отчет, отнасящ се за последното тримесечие на 2011 г., ЕВН България Електроснабдяване АД е реализирало към 31.12. 2011 г. приходи от 628,4 млн. лева от продажби на електрическа енергия. В резултат дружеството приключва 2011 г. с натрупана нетна печалба от близо 12,2 млн. лева. 

След стартиралата през декември 2011 г. борсова търговия с акции на миноритарния дял, притежаван от българското правителство, мажоритарният собственик на ЕВН България Електроснабдяване АД, EVN AG притежава към 31.12.2011 г. общ дял от 99.92% от капитала на дружеството.

Оповестяването на посочената информация следва задълженията на дружествата с оглед на статута им на публична компания и изискванията на Закона за публично предлагане на ценни книжа.

Още новини