Начало Новини Актуално Есенният панаир в Стара Загора ще бъде открит на 1 октомври

Есенният панаир в Стара Загора ще бъде открит на 1 октомври

Актуално
есенен панаир Стара Загора

Традиционният старозагорски есенен панаир тази година ще се проведе в периода от 1 до 7 октомври. Той ще бъде разположен в отсечката по ул. Иван Вазов – от ул. Радецки до ул. Хан Аспарух , както и по ул. Радецки в участъка източно от пресечката с ул. Иван Вазов. Кметът на Община Стара Загора Живко Тодоров издаде заповед, според която заявления за участие в панаира ще се приемат от 8,30 часа на 24.09.2012 г. до 28.09.2012 г. (включително), в сградата на Административно бюро Иток, ул. Подп. Калитин 28.

Разрешенията за участие на панаира ще се издават от Eлка Бонева – началник отдел Административни бюра на община Стара Загора, по реда на постъпването на заявленията, до запълване на местата по схемата, утвърдена от главния архитект на общината.

Необходимо е да се представят следните документи:

Копие на Удостоверение от Агенция по вписванията за регистрация на фирмата;

 • Удостоверение за липса на данъчни задължения, по чл.87. ал.6, издадено от НАП не по-рано от 30 дни от датата на подаване на документи;
 • Удостоверение, за липса на задължения към Община Стара Загора, издадено не по-рано от 14 дни от датата на подаване на документи;
 • Сертификат за произход на съоръженията, технически паспорти на съоръженията, ежегоден технически преглед, сключен договор с лицензирана фирма, която извършва контрол при всяко построяване на съоръженията;
 • Квитанция за платена такса за участие на панаира.

Опазването на обществения ред на територията на панаира, според заповедта, се възлага на полицейските служители от отдел Охрана на обществения ред и чистота.

Със заповедта на територията на панаира се забранява продажбата на алкохол, тютюн и тютюневи изделия.

Желаещите да участват в есенния панаир ще заплащат следните такси:

 • за продажба на промишлени стоки - 3,00 лв./кв.м на ден;
 • за продажба на захарни изделия – 1,00 лв./кв.м на ден;
 • за скара-бира – 4,00 лв./кв.м на ден;
 • за атракционни съоръжения – стрелбища, панорами, моторни люлки и др. – 1,50 лв./кв.м на ден;
 • за изграждане на циркове – 2,50 лв./кв.м на ден

Местата ще се раздават както следва:

 • на 29.09.2012 г. – скара-бира и големи атракционни съоръжения;
 • на 30.09.2012 г. – промишлени стоки и захарни изделия.

Още новини