Начало Новини Актуално ЕС дава 1 млрд. евро за алтернативни горива

ЕС дава 1 млрд. евро за алтернативни горива

Актуално

Инициативи за изграждане на съоръжения за зелени горива за автомобилния, въздушния, водния и морския транспорт ще бъдат подкрепени по линия на Механизма за инфраструктура за алтернативни горива (Alternative Fuels Infrastructure Facility – AFIF) на ЕС. За изпълнение на проектите наскоро бе одобрен бюджет от 1 млрд. евро.

Средствата са осигурени по линия на Механизма за свързване на Европа (Connecting Europe Facility – CEF) и Кохезионния фонд. Целта е да се подкрепи широк достъп до съоръжения за т.нар. алтернативни горива в рамките на Трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T).

Това е втора фаза на AFIF и изпълнението ѝ ще приключи през 2025 г. Чрез приетия през септември 2023 г. нов Регламент на ЕС (Regulation for the deployment of alternative fuels infrastructure – AFIR) се очаква да бъде създадена мрежа от пунктове за зареждане с електричество и водородни станции по основните транспортни коридори и логистични хъбове на Съюза. Чрез инструмента ще се финансират и проекти, свързани с целите на регулациите ReFuelEU в авиацията, както и на FuelEU в корабоплаването.

Според комисаря по транспорт Адина Вълян заявленията за кандидатстване по AFIF нарастват, което потвърждава актуалността на този инструмент за финансиране на европейския транспортен сектор. Един милиард евро ще бъдат отпуснати за изграждането на инфраструктура за алтернативни горива по сухопътната мрежа (включително за градски транспорт), пристанища и летища в ЕС.

Нужни са огромни инвестиции за осигуряването на устойчива и достъпна инфраструктура за зареждане на електрически превозни средства. Силно насърчавам всички държави членки, най-вече тези в Източна и Южна Европа, да се възползват от финансирането, подчерта комисар Вълян.

Кои проекти ще се финансират?

Поканата на ЕС се отнася до инициативите за разгръщането на инфраструктура за алтернативни горива за сухопътен, морски, речен и въздушен транспорт. В допълнение към подкрепата за електрически съоръжения с високи мощности и водородни станции вече ще се финансират и проекти за:

  • зарядни станции за тежкотоварни превозни средства;
  • летищни съоръжения за електричество и водород;
  • решения за снабдяване с ток, амоняк и метанол за пристанищата.

Инструментът на ЕС AFIF ще подкрепи добре подготвени инвестиционни проекти, получили т.нар. писмо за одобрение на финансиране от Партньор по имплементирането или от публична или частна финансова институция, базирана в ЕС.

Кандидатстване

Желаещите да получат средства от ЕС за изграждането на инфраструктура за зареждане с алтернативни горива могат да заявят своите проекти чрез електронния портал за Подаване на проекти и търгове (Funding & Tenders Portal Electronic Submission System).

Срокове

 Обявени са три дати, до които кандидатите трябва да представят своите предложения:

  • 24 септември 2024 г.;
  • 11 юни 2025 г.;
  • 17 декември 2025 г.

Оценка

Подадените проекти ще бъдат разгледани от Европейската комисия и Европейската изпълнителна агенция за климата, инфраструктурата и околната среда (CINEA). Кандидатите ще получат оценка до 4 месеца след крайния срок на подаване, а споразуменията за безвъзмездна финансова помощ ще бъдат подписани до 9 месеца след крайния срок на подаване, посочват от CINEA.

Програмата за транспорт CEF е ключов инструмент за постигането на високоефективни, устойчиви и взаимносвързани трансевропейски транспортни мрежи. За периода 2021–2027 г.  са достъпни общо 25,6 млрд. евро. До 2014 г. програмата CEF е подкрепила 1450 проекта на обща стойност 36,3 млрд. евро.

Що се отнася до инициативата AFIF (в първия етап на изпълнението ѝ – между 2021 и 2024 г.), 131 проекта са получили общо 1,3 млрд. евро помощ от ЕС. Благодарение на това финансиране са изградени 26 396 зарядни станции за електромобили, 202 станции за водород и са внедрени решения за зареждането на машини за наземно обслужване в 63 летища.

Още новини