Начало Новини Актуално Еразъм+: близо 3,9 милиарда евро през 2022 г. за мобилност и сътрудничество в областта на образованието, обучението, мла

Еразъм+: близо 3,9 милиарда евро през 2022 г. за мобилност и сътрудничество в областта на образованието, обучението, младежта и спорта

Актуално

Днес, след приемането на годишната работна програма за 2022 г., Комисията обяви поканите за представяне на предложения по Еразъм+ за 2022 г. С увеличен бюджет от близо 3,9 милиарда евро за следващата година Еразъм+ ще продължи да предоставя възможности за периоди на обучение в чужбина, стажове, чиракуване, обмен на персонал и проекти за трансгранично сътрудничество в различни области на образованието и обучението, младежта и спорта. В допълнение към общата покана, годишната работна програма включва и други действия, които ще бъдат стартирани отделно, като например инициативата Европейски университети.

Заместник-председателят, отговарящ за утвърждаването на европейския ни начин на живот, Маргаритис Схинас, заяви: Стартирането на новите покани за представяне на предложения по Еразъм+ за 2022 г. има специален отзвук. През 2022 г. ще бъде отбелязана 35-ата годишнина на програмата, но това също е и годината, посветена на младежта. Еразъм е незабравимо преживяване в продължение на вече много години, нека 2022 г. да бъде още по-незабравима! С тази нова година за Еразъм се надяваме да направим преживяването по-приобщаващо и по-всеобхватно, за да могат младите хора да учат и пътуват след много трудни месеци.

Комисарят по въпросите на иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта Мария Габриел заяви: През следващата година Еразъм+ ще чества 35 години успешно предоставяне на възможности на хората да следват, да учат и да се обучават в чужбина. Всички участници заявяват, че това е преживяване, което е променило живота им, белязало е техния личен и професионален път и е оставило трайни спомени за това, какво означава да живееш в Европейския съюз. Искаме да дадем възможност на по-голям брой хора да участват и да се възползват от това, което предлага програма Еразъм+. През 2022 г. ще отбележим и Европейската година на младежта, а Еразъм+ ще играе централна роля.

Програмата ще продължи да предоставя подкрепа на младите хора и да насърчава тяхното участие в демократичния живот, като оказва значителен принос за целите, свързани с Европейската година на младежта 2022 г., за която беше обявено в речта за състоянието на Съюза през септември 2021 г. Основните дейности за мобилност и сътрудничество също ще бъдат укрепени през 2022 г.

Основните новости, въведени в публикуваните днес покани за представяне на предложения, са:

  • Ориентирани към бъдещето проекти: нови широкомащабни проекти ще подкрепят висококачественото и приобщаващото цифрово образование и адаптирането на образователните и обучителните системи към екологичния преход. Тези амбициозни проекти ще се възползват от по-голям бюджет и ще продължат най-малко три години. Те имат за цел да включат съчетание от публични и частни организации. Общата цел е да се постигнат новаторски резултати, които могат да въздействат върху образованието в европейски мащаб.
  • Повече обмен с трети държави: благодарение на средства от външните инструменти на ЕС трети държави ще имат възможност да участват в целеви проекти и обмен, особено в областта на професионалното образование и обучение и спорта. По-приобщаваща DiscoverEU: DiscoverEU предлага на 18-годишните възможността да пътуват из Европа. Ежегодно се провеждат два кръга за подаване на заявления за предоставяне на безплатни карти за пътуване. От 2022 г. нататък ще има специални кръгове за организации, за да се подпомогнат още повече млади хора с по-малко възможности да участват в DiscoverEU. Те ще се възползват от по-целенасочена подкрепа и финансиране.
  • Приближаване на ЕС до училищата: изучаването на целите и функционирането на Европейския съюз е важна част от насърчаването на активното гражданство и общите ценности - свобода, толерантност и недискриминация. Действия по инициативата Жан Моне, които насърчават образованието относно ЕС, ще бъдат насочени към училищата и учениците от всички възрасти, както в общото, така и в професионалното образование, посредством различни дейности, включително учебни посещения.
  • Опростено финансиране на проекти за сътрудничество: Еразъм+ въвежда възможност за бенефициерите на проекти в партньорства за сътрудничество да кандидатстват за еднократна сума за изпълнението на своите проекти. Това значително намалява административната тежест при кандидатстването, управлението на проекта и задачите за докладване.

Всеки публичен или частен орган, работещ в областта на образованието, обучението, младежта и спорта, може да кандидатства за финансиране с помощта на националните агенции по Еразъм+, установени във всички държави - членки на ЕС, и в асоциираните към програма трети държави, и на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура.

Подробна информация за конкретните действия и свързаните с тях срокове можете да намерите в документите, публикувани на специалния уебсайт.

Контекст

Общият бюджет, който е на разположение за Еразъм+ от 2021 г. до 2027 г., възлиза на 26,2 милиарда евро, допълнени с около 2,2 милиарда евро от външните инструменти на ЕС. Проектите за мобилност и сътрудничество по програма Еразъм+ подкрепят екологичния и цифровия преход, като същевременно насърчават активно гражданство и по-голямо участие в демократичния живот. От началото на пандемията от Covid-19 програмата също така допринесе за устойчивостта на системите за образование и обучение. Основен принцип на програмата остава приобщаването - да се даде възможност на повече хора да учат и да участват в международни проекти, но също и да се достигне до все по-голям брой хора с по-малко възможности.

За повече информация

Още новини