Начало Новини Актуално ЕП даде зелена светлина на новите мерки за подкрепа на млечния сектор срещу кризата

ЕП даде зелена светлина на новите мерки за подкрепа на млечния сектор срещу кризата

Актуално

Новите предложения за подпомагане на млекопроизводителите в ЕС за посрещане на кризата в сектора бяха подкрепени от Парламента в четвъртък. Европейските депутати дадоха своята подкрепа с 367 гласа за, 160 против и 84 въздържали се за двете нови законодателни мерки, предложени от Комисията на 19 октомври.

Предложенията бяха изготвени след като Европейският парламент призова в своя резолюция от месец септември т.г. за повече действия за посрещане на проблемите в млечния сектор, съобщиха от българската пресслужба в ЕП. Мерките бяха представени от комисаря за земеделието Mariann Fischer Boel на специална среща на парламентарната комисия по земеделие в Страсбург на 19 октомври. По време на вота в пленарната зала на 22 октомври, депутатите подкрепиха (в рамките на гласуването по бюджетната процедура за 2010 г.) отпускането на 300 милиона евро за създаването на специален фонд.
 
По-големи правомощия за пазарна намеса на Комисията
Искането да се даде възможност на Комисията да предприема бързи мерки в случаи на сериозни пазарни смущения  в млечния сектор също бяха подкрепени от депутатите. Подобна възможност за намеса при значителни изменения в цените вече съществува за други земеделски сектори, като например месото и захарта. Поправка, приета от депутатите, настоява тези мерки да са временни и да действат до Април 2010 г.
Mariann Fischer Boel обясни на 19 октомври, че една от мерките, които могат да бъдат въведени, ако новите правомощия на Комисията бъдат одобрени, е частното складиране на различни продукти (включително сирене), за което Парламентът настоя още през септември.
 
Нова квотна система за финансиране на преструктурирането
Второто предложение цели да даде на разположение на държавите членки допълнителни средства за подпомагане на преструктурирането на млечния сектор.
В момента правителствата на държавите членки имат възможност да изкупуват квоти за производство на мляко от фермерите, които решат да преустановят производство. В случай на превишаване на националния праг за производство на мляко, фермерите, които произвеждат повече от фиксираната им квота, трябва да платят такса за свръхпроизводство, която държавите членки внасят в бюджета на ЕС.
Предложените мерки включват промяна в съществуващите правила, която ще позволи на правителствата да събират допълнителна национална такса за свръхпроизводство спрямо по-нисък праг за производство, отколкото съществуващия в момента. Допълнителните средства от таксите ще бъдат задържани на национално ниво и ще бъдат използвани за финансиране на преструктурирането на сектора.
Съществуващите към момента такси за свръхпроизводство ще останат непроменени. Тези глоби ще продължат да бъдат внасяни в бюджета на ЕС и да бъдат използвани за преструктурирането на земеделския сектор на общоевропейско ниво.
Националните правителства не са задължени да събират допълнителната такса, като тази мярка ще се прилага само временно - от април 2009 г. до април 2010 г.
Новите мерки трябва да бъдат одобрени от Съвета, за да влезнат в сила.

Още новини