Начало Новини Актуално Енергоремонт - Раднево продължава дейностите си по сероочистващата инсталация в ТЕЦ Марица Изток 2

Енергоремонт - Раднево продължава дейностите си по сероочистващата инсталация в ТЕЦ Марица Изток 2

Актуално
Енергоремонт Раднево

Акцентите в работата на Енергоремонт - Раднево през 2011 г. ще бъдат свързани с продължаване на изграждането на втория етап на сероочистващата  инсталация в ТЕЦ Марица Изток 2. Работата ни е свързана, както с монтажни и демонтажни дейности, така и с производство на метални конструкции, които ще произведем сами, казва управителят на Енергоремонт Раднево инж. Рангел Рангелов.

Енергоремонт - Раднево ЕООД  e разположено на територията на енергиен комплекс Марица Изток. Основната дейност на дружеството е производство, монтаж, ремонт и рехабилитация на съоръжения за енергетиката и въгледобива. Макар и сравнително младо, предприятието успя да докаже стратегическото си  място в структурата на Енергоремонт Холдинг.

Дружеството е основано през пролетта на 2006 г. Идеята на Енергоремонт Холдинг тогава е да създаде свое подразделение в Раднево, където перспeктивата за  ново строителство и  ремонтна дейност в областта на енергетиката е много добра. Днес дружеството се развива в три основни направления – ремонти в топлоелектрическите централи, които се намират на територията на комплекса Марица изток, минно направление и производство на метални конструкции в собствена производствена база. През изминалата година предприятието е реализирало оборот от 6 млн. лв.
За нас 2010 г. беше най-успешната от създаването на дружеството, казва управителят на Енергоремонт - Раднево инж. Рангел Рангелов.

Основните ангажименти на предприятието през 2010 г. в направление тежко минно оборудване са свързани с рехабилитацията на багер RS 1200 в рудник Трояново 1, която стартира в края на 2009 г. Вече вървят изпитанията на багера, който е напълно готов да влезе в експлоатация. Част от работата ни в това направление е дейността  по основния ремонт на багер КРС-Б във въглищното стопанство на Енел ТЕЦ Марица Изток 3, добавя инж.Рангелов. Като подизпълнители осъществихме и монтажа на подвижна пробовземна станция в Мини Марица-изток. Завършихме монтажа и пускането в експлоатация на транспортната система за извозване на отпадъци в AES ТЕЦ Гълъбово. Енергоремонт-Раднево е единственото предприятие в холдинговата структура, което има опит в ремонт на минно оборудване. В дългосрочен план предприятието планира да разшири дейността си по ремонта на  тежко оборудване.
Удовлетворени сме и от работата си по направление Ремонти в ТЕЦ, защото успяхме да изпълним сериозни проекти, казва управителят на Енергоремонт-Раднево. Част от работата по това направление включва участие в основните ремонти  на блоковете в ТЕЦ Марица Изток 3, както и няколко по-малки ремонта в ТЕЦ Марица Изток 2. През  годината бяхме заети с демонтажни и монтажни дейности и изработването на нови газоходи за сероочистващата инсталация на блок 5 и 6  в ТЕЦ Марица Изток 2. На 26.01.2011г.завършихме успешно монтажа на байпасните газоходи на блок 6 което е първи етап от изграждането на инсталацията. Производствената ни база изработи част от елементите на газоходите, които монтирахме в момента в ТЕЦ Марица Изток 2, а другите са изработени в останалите предприятия от Холдинга – Енергоремонт-Варна, Енергоремонт-Русе, Енергоремонт Бобов дол и Енергоремонт-Козлодуй казва инж. Рангелов.

През последните две години Енергоремонт Холдинг направи сериозни инвестиции в нова техника. Тя дава възможност предприятието да бъде конкурентноспособно и да поема и най-трудните и отговорни поръчки в сектор енергетика в региона. За нуждите на предприятието беше  закупена  газорезната машина PIERCE RUM 3000GP с компютърно управление . Това е много специфично оборудване, което ни дава възможност да работим с голяма точност и висока производителност, казва инж.Рангелов. Купихме и нова лентоотрезна машина за метални профили, както и  автовишка с височина 27 м. и  25-тонен кран с дължина на стрелата 32 м. Предстои изпълнение на ремонтна програма на част от халетата в производствената база на предприятието. Част от инвестициите на дружеството са насочени и към обновяването на  хотел Енергоремонт - Раднево, собственост на дружеството. Хотелът предлага удобство и комфорт на гостите на града.

Акцентите в работата на Енергоремонт - Раднево през 2011 г. ще бъдат свързани с продължаване на изграждането на втория етап на сероочистващата  инсталация в ТЕЦ Марица Изток 2. Работата ни е свързана, както с монтажни и демонтажни дейности, така и с производство на метални конструкции, които ще произведем сами, казва управителят на Енергоремонт-Раднево. Предстои рехабилитацията на още един багер RS 1200, която предприятието ще извърши съвместно с Минстрой-Раднево, както и  ремонт на багер КРС-А в Енел ТЕЦ Марица Изток-3. Енергоремонт-Раднево има готовност   да вземе участие и в изпълнение наремонтната програма на ТЕЦ Марица Изток 2. Като част от холдинговата структура, Енергоремонт – Раднево е сред подизпълнителите по всички големи проекти, по които работи Енергоремонт Холдинг.

Информация: вестник Пари

Рангел Рангелов Енергоремонт Гълъбово

Още новини