Начало Новини Актуално Енергоремонт - Гълъбово започва производство в областта на автомобилостроенето

Енергоремонт - Гълъбово започва производство в областта на автомобилостроенето

Актуално

Най-голямата компания у нас за поддръжка, ремонт и монтаж на котелно, турбинно и електрооборудване в топлоелектрически централи - Енергоремонт - Гълъбово АД, започва ново производство в областта на автомобилостроенето и по-специално в производството на автокранове.

Основната дейност на гълъбовското предприятие, след повече от 50 години от създаването му, остава в областта на енергетиката. През последните години обаче Енергоремонт - Гълъбово диференцира голям процент от работата си, развивайки собствено производство, като стана партньор на световни компании за оборудването на обекти както в областта на енергетиката, така и на изграждането на модерни заводи за изгаряне на отпадъци.

Енергоремонт - Гълъбово е структуроопределяща компания не само за територията на България, но и на Европейския съюз. За това компанията получи голямата награда Строител на годината 2022 на регионалното представителство на Камарата на строителите в България, съобщава сайтът divident.eu.

За новия проект в областта на автомобилостроенето разговаряме с инж. Красимира Костова, мениджър офериране, планиране и управление на проекти в компанията.

- Инж. Костова, Енергоремонт - Гълъбово стартира нов проект в областта на автомобилостроенето. Какво представлява той?
- От средата на миналата година стартирахме пилотен проект за производство на компоненти за мобилни или т.нар. автокранове за японско-германския концерн TADANO-DEMAG, един от световните лидери в доставката на автокранове.
Целта ни е да навлезем в съвсем нов за нас сегмент от индустрията. Искаме да сме част от дълбоките води на автомобилостроенето и в частност на краностроенето.

Амбицията на Енергоремонт - Гълъбово е да се възползва максимално от постпандемичното възстановяване и пренареждането на веригите на доставка, за да стъпи на изцяло нови пазари, като усвои нови производства. Компанията се стреми да бъде гъвкава и иновативна компания и да улови пулса на международното търсене. Успешното развитие на производството на тази нова линия продукти, ще разкрие изключително широки перспективи пред дружеството.

За нуждите на новото обособено производство модернизирахме изцяло налични производствени помещения, закупихме технологично оборудване и предприехме редица мерки за постигане на необходимите работни условия при оптимална енергийна ефективност.

Надявам се да успеем и в това си начинание, което е, както казах, поглед в бъдещето.

В аванс ще споделя, че на 2 март успешно преминаха изпитания и бяха приети първите кранови компоненти, слезли от стапела - шаси, кула и стабилизатори за 55-тонен автокран. Предстои приемане на компонентите за 80-тонни автокранове, а от юли очакваме да започне производството на кранови компоненти и за още един модел.
Това е реално високотехнологично производство, много различно от сглобяването на фарове и монтирането на кабелни комплекти за автомобилната индустрия, каквото обикновено се има предвид, когато говорим за производство на компоненти за автомобилостроенето в България.

Също така, в момента сме в преговори с две от лидиращите инженерингови компании в Европа за два големи проекта за изработка и доставка на оборудване. На този етап не мога да споделя нищо повече за проектите.

- Какво се случва в направление котелно оборудване, което е в услуга предимно към централите от комплекса Марица изток?
- В направление Котелно оборудване стартираме 2023 година доста силно. Започнахме работа по договора за основен ремонт и подмяна на пещта на котлоагрегат 3 в ТЕЦ Марица Изток 2, работим и по няколко дългосрочни договора за аварийна и текуща поддръжка на различни съоръжения в ТЕЦ АЕS Гълъбово. Този месец ще завършим проекта за подмяната на напорен сгуроизвозен тръбопровод на сгуроотвал Искрица за ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Приключи и основния ремонт и подмяната на пещта на котлоагрегат 1 в Брикел.

В направление Турбинно и електрическо оборудване съвместно с GENERAL ELECTRIC предстои да извършим основен ремонт на 345 MW-ия турбогенератор ALSTOM на Блок 2 в ТЕЦ АЕS Гълъбово както и на цялото спомагателно турбинно и електрическо оборудване.

Енергоремонт - Гълъбово има дългосрочен договор за поддръжка и ремонт на багерни помпени станции и помпени съоръжения, и на турбинно оборудване на територията на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3.

Всички тези дългосрочни договори за текуща и аварийна поддръжка и сервизно обслужване на оборудването в централите от енергийния комплекс Марица изток ни осигуряват сигурност за бъдещето ни и са солидна основа за развитие на технологичния и на човешкия потенциал на дружеството.

В направление Пещостроителни и изолационни работи също имаме дългогодишни договори и в трите големи централи на територията на комплекса.

- През последните години развихте сериозно производството на енергетично оборудване. Какви са плановете Ви в това направление?
- Енергоремонт - Гълъбово има Завод за производство на нагревни повърхности и оборудване под налягане и притежава всички необходими лицензии и сертификати за производство на съоръжения с повишена опасност.

Тук искам да подчертая, че произвеждаме нагревните повърхности за всички електроцентрали и топлофикации в България, защото притежаваме необходимото технологично оборудване и висококвалифицирани специалисти.
Имаме договори с най-голямата топлоелектрическа централа в България - ТЕЦ Марица изток 2 за производство на нагревни повърхности за различни съоръжения.

По-интересното е, че в момента изработваме газоплътна или както ние казваме на наш жаргон мембранна пещ за топлофикацията на DALKIA в град Лион, Франция. Котелът е за изгаряне на биомаса. Възложител ни е една от водещите инженерингови компании в Европа - LEROUX & LOTZ Technologies.

Друг проект, който изработваме в момента, е отново за обект във Франция, централата е DOMBASLE за изгаряне на битови отпадъци. Изработваме въздуховоди, около 90 тона за 2 линии на котел с мощност 90 MWt . Клиент ни е също една от водещите инженерингова компания в сферата на енергетиката в света- BABCOCK & Wilcox A/S.

- Увеличава ли се или намалява работата ви на територията на комплекса Марица изток?
- Натоварването на централите в комплекса зависи от цената на електроенергията и цената на въглеродните емисии. В ситуация на високи цени на ел.енергията и непрекъснато нарастващи цени на СО2 емисии, войната в Украйна, топлоелектрическите централи работят на пълен капацитет, за да могат да покриват нуждите от ел.енергия в региона. Идва момент, в който след такава непрекъсната експлоатация, трябва да се извършат ремонти. Така, че работа в комплекса Марица изток ще има и едва ли някой би си позволил да затвори ТЕЦ-овете в обозримо бъдеще.

- Каква беше за компанията изминалата 2022 г. и какви са очакванията ви за резултатите през тази година?
- Може да се каже, че 2022 година беше добра година за нас. С приходите от продажби на оборудване и услуги успяхме да се доближим до предпандемичната 2019, която беше най-добрата за предприятието от началото на съществуването му. Лично моите очаквания са 2023 г. да бъде още по- добра година.

За компанията Енергоремонт - Гълъбово е основано през далечната 1969 г. като държавна компания за поддръжка и ремонт на енергетично оборудване в електроцентралите в комплекса Марица изток и това е било основната ѝ дейност. В средата на 90-те години се обособява и собствена база за ремонт на енергетично оборудване.
След приватизацията през 2000 г. Енергоремонт - Гълъбово става част от групата предприятия около Металик АД със собственик инж. Дечко Колев. Тогава Енергоремонт - Гълъбово започва да развива с приоритет производството на нагревни повърхности и оборудване под налягане за енергетиката. Днес изделията на компанията, с които се изграждат пещите на електроцентралите и на заводите за изгаряне на битови отпадъци, т.нар. инсинератори, намират все по-големи пазари в Европа и в други части на света.

Още новини