Начало Новини Актуално Енергийно обновяване на жилищни сгради може да се направи с европейски пари (видео)

Енергийно обновяване на жилищни сгради може да се направи с европейски пари (видео)

Актуално

ree_trofit конференция Стара ЗагораСтара Загора беше домакин на заключителна Конференция по енергийно реновиране на сгради и използване на възобновяема енергия. Форумът е в рамките на проект ree_trofit, съфинансиран по програма Интелигентна Енергия за Европа. Българска търговско-промишлена палата (БТПП) и Европейският институт по труда (ЕИТ) са партньори в проекта.

Конференцията беше открита от областния управител на Стара Загора Недялко Недялков и от председателят на Търговско-промишлена палата - Стара Загора Олег Стоилов, който беше и модератор по време на работата на конференцията.

Проектът ree_trofit е 3-годишен и в него партньори са организации от Италия, Дания, Франция, Гърция, Унгария и България.

Основната цел на проекта е насочена към дейности, свързани с обновяването на сградите, за да се подобри тяхната енергийна ефективност, каза Катя Джерунда, представител на фондация Лечунза, Италия. В рамките на проекта се обучават квалифицирани работници в сферата на строителството, които повишат уменията си при изграждането на енергийно ефективни сгради. Друга цел на проекта е да се осмисли необходимостта от създаването на такива сгради и колко е важно това за икономиката и за бита, коментира още Катя Джерунда.

Председателят на Европейски институт по труда инж. Ирина Терзийска представи актуалните финансови инструменти, програми и приоритети на Европейския съюз. За публичните сгради има осигурени средства за реновиране, защото има ангажименти от страна на правителството в оставка. За бизнеса също се отпускат кредитни линии. Най-големият проблем са жилищните сгради и въпросът е по-скоро организационен, отколкото технически, заради изискването всички живеещи в блока да дадат съгласието си за енергийното реновиране, обясни инж. Терзийска.

В България вече работи програмата за саниране на жилищни сгради и хората постепенно осъзнават, че това е единственият начин, защото нашите домове са в трагично състояние. Известно е, че 50% от необходимите за ремонта средства се осигуряват безвъзмездно от бюджета на Европейския съюз. И сега трябва да се възползваме от тази възможност, защото с годините средствата за тази дейност ще намаляват, каза инж. Ирина Терзийска.
Настоящата програма за реновиране на жилищните сгради продължава до 2015 г. Много средствата за целта са заложени и в следващия програмен период.

Около 80 хиляди панелни жилища са в много тежко състояние и се нуждаят спешно от обновяване. В тях живеят около 2,7 млн. души от населението на България. Планира с общо около 1 млн. жилища да бъдат санирани, съобщи инж. Терзийска.

В конференцията по проекта ree_trofit участва и Здравко Георгиев, изпълнителен директор на Софийска енергийна агенция Софена. Една от основните ѝ дейности е предоставяне на услуги за енергийна ефективност.
Те са интересна възможност за привличане на частни средства за публични проекти, примерно за обновяване на училища и детски градини. Общините нямат ресурс да направят това със собствени средства и когато говорим за реализиране на такива проекти, успешно може да си приложи публично-частното партньорство, каза Здравко Георгиев.

Разработено е Ръководство за успешно внедряване и институционализиране на курсовете за професионално обучение, за сертифицирането и финасирането им на база на добрите практики в страните-партньори по проекта.

 

илко груев

 

Още новини