Начало Новини Актуално Енергийният комплекс Марица изток дава стабилност безработицата в Стара Загора няма да скочи драстично

Енергийният комплекс Марица изток дава стабилност безработицата в Стара Загора няма да скочи драстично

Актуално

Провеждането на адекватна държавна политика в посока съхраняване на културно-историческото наследство и превръщането на областта в културен и туристически център е една от основните ми задачи, казва Йордан Николов, областен управител на Стара загора. Списъкът на обектите, паметници на културата, нуждаещи се от спешна консервационна и реставрационна намеса, ще бъде предложен на вниманието на министъра на културата.

- Господин Николов, какви са приоритетите в работата ви като областен управител на Старозагорска област?
- Като представител на държавната власт в региона ще управлявам областна администрация така, както се управлява държавата. Със сигурност ще работя и за по-добра екипност със структурите на местната власт в областта.

- Преди заемането на поста областен управител вие сте работили предимно в сферата на бизнеса. Това помага ли ви в новата длъжност?
- Ръководителят и в бизнеса, и в държавните структури, трябва да бъде добър мениджър. Опитът, който имам като мениджър, ми помага и в работата ми като областен управител. Смятам да въведа някои практики от управлението на частния бизнес, особено по отношение на разходната част в областна администрация - тя ще се следи стриктно и ще се работи на принципа на максимални икономии.

- Трябва ли държавата да стимулира бизнеса по време на икономическата криза? Предвижда ли областният управител на Стара Загора мерки в тази посока?
- Правителството одобри пакет от икономически мерки за възстановяване на българската икономика за периода юли 2009 – април 2010 г. За бизнеса е предвидено подобряване на бизнес средата чрез намаляване на първоначалния капитал на търговските дружества на 2 лв., което вече е изпълнено, ускорено възстановяване на ДДС, намаляване на осигурителната тежест с 2 процентни пункта през 2010 г. и с по 1% в следващите три години до общо 5% за мандата на правителството и др. Като областен управител работя за осигуряването на добър бизнес климат в област Стара Загора. А той се създава, като се премахнат трудностите и пречките пред желаещите да инвестират в региона и се съкратят сроковете за реализирането на тези инвестиции. Ще съдействам според правомощията си за решаването на проблемите, с които неизбежно се сблъсква всеки инвеститор - наш или чужд, при реализирането на проектите си. Смея да твърдя, че Старозагорска област е една от най-добрите за инвестиции в България. Показателен е фактът, че през последните няколко години инвестициите от страна на български и чужди фирми нараснаха неимоверно много.

- Кои са най-спешните проблеми в Старозагорска област, чието решаване не търпи отлагане?
- Още в първите дни от мандата ми свиках и ръководих заседание на Щаба за координация на спасителните и неотложните аварийно-възстановителни работи, за да обсъдим подготовката на област Стара Загора за работа през зимния сезон. Категоричен съм, че няма да допусна през тази година старите пропуски в работата при възникване на усложнена зимна обстановка. Отзовавам се, когато хората потърсят моята подкрепа за решаването на проблеми, които не търпят отлагане като обсъждането на опасността от наводнение и подобряване оттока на повърхностните води от интензивни валежи в гълъбовското село Обручище или избора на площадка за проектиране и изграждане на регионално съоръжение за третиране на отпадъците. И в двата случая се ангажирах лично и предприех конкретни действия за решаването на проблемите.
В кратки срокове трябва да бъде разгледана и необходимостта от изграждането на нов подход към автомагистрала Тракия. Този въпрос се очерта като един от основните, по време на инициираната от кмета на община Стара Загора професор Светлин Танчев дискусия за развитието на Стара Загора.
Предстои да осъществим среща с министър Плевнелиев, за да дебатираме този проблем и да търсим решение.

- Повишила ли се е безработицата в областта от началото на годината и какви са очакванията ви през следващите месеци?
- Тенденцията от началото на годината в региона е за плавно покачване нивото на безработицата в областта от 5.28 до 7.91% по експертна оценка на дирекциите Бюро по труда.
Считам, че наличието на енергийния комплекс Марица Изток ни дава стабилност и не очаквам процентът на безработица да скочи драстично.

- Една от задачите, които стояха пред областния управител в предишното управление, беше изграждането на тунела под Шипка. Възможно ли е да бъде реализиран този проект по време на вашето управление?
- Водил съм разговори с областния управител на Габрово. По време на парламентарния контрол на 25 септември министър Плевнелиев обяви, че намеренията на министерството са да възроди идейния проект догодина, а до края на 2012 г. да бъде готов техническият проект. Строителството може да стартира от януари 2014 г.

- Предвиждате ли проекти за развитието на туризма в Старозагорския регион?
- Като областен управител съм се ангажирал с провеждането на адекватна държавна политика в посока съхраняване на културно-историческото наследство и превръщането на областта в културен и туристически център.
Предприех първите стъпки, като поисках от ръководителите на музеите в региона да ми бъде предоставена информация за паметниците на културата в област Стара Загора, нуждаещи се от спешна консервационна и реставрационна намеса. Списъкът на обектите, паметници на културата, нуждаещи се от спешна консервационна и реставрационна намеса, ще бъде предложен на вниманието на министъра на културата.
Ще работя активно за разгръщането на културния туризъм на територията на Старозагорска област.

- Какво предвижда областният управител, за да може бизнесът и общините да кандидатстват с успешни проекти за европейските средства?
- Убеден съм, че българското правителство, областните администрации и общините в страната ще направят необходимото с оглед информиране на населението за възможностите за разработване на проекти по региони.
Целта е хората да се възползват максимално и да печелят проекти по оперативните програми на Европейския съюз.

Интервю на вестник Пари

Още новини