Начало Новини Актуално Енергийна еволюция: Пътят на ЦИЕ към глобална енергийна трансформация

Енергийна еволюция: Пътят на ЦИЕ към глобална енергийна трансформация

Актуално

Опасенията относно рисковете за околната среда, свързани с изкопаемите горива, тяхното потенциално изчерпване и нарастващите разходи за енергия предизвикаха глобално търсене на алтернативни енергийни източници. Този преход се осъществява с различна скорост в различните държави от Централна и Източна Европа (ЦИЕ) поради всеобхватни икономически и политически причини.

Темпото на прехода в региона на ЦИЕ изостава от Западна Европа, но това може да има и своите предимства. Късната адаптация осигурява възможности за разширяване на пазара с помощта на най-новите, иновативни и рентабилни технологии. Те обаче изискват сериозни инвестиции. Въпреки постигнатото до момента и огромния потенциал на региона, държавите от ЦИЕ са изправени пред множество предизвикателства, които забавят енергийния преход.

Темите, свързани с енергийната трансформация ще бъдат широко дискутирани по време на четвъртото издание на най-голямата и значима среща на високо ниво за Зелената сделка в Централна и Източна Европа Green Transition Forum 4.0: Новите перспективи пред Централна и Източна Европа (ЦИЕ). Форумът тази година ще събере на едно място над 2 500 участници от над 18 държави, сред които трима еврокомисари, над 20 министри от региона на ЦИЕ, политически фигури, бизнес лидери и академичната общност.

Труден баланс

Балансът между екологичните цели и енергийната сигурност е трудно постижим. В панела за изграждането на балансиран и устойчив енергиен микс, в който ще бъдат дискутирани и стратегии за подобряване на устойчивостта, ще участват Ангелин Цачев, директор и член на УС на Електроенергийния системен оператор (ЕСО), Кирил Равначки, изпълнителен директор на Булгартрансгаз, Вадим Чебан, изпълнителен директор на Moldova Gaz, Петър Филдишев, директор Търговия с природен газ, МЕТ Енерджи България, както и представители на Румънската и Българската петролна асоциация.

Сред участниците в разговорите за възобновяемите енергийни източници и технологиите, които ще помогнат за декарбонизиране на сектора, са Ива Петрова, заместник-министър на енергетиката, Кристиан Руби, генерален секретар на Eurelectric, Надежда Кокотович, главен изпълнителен директор на Brussels Energy Club, Иван Иванов, председател на КЕВР и Еленко Божков, зам.-министър на енергетиката (2022-2023 г.).

Възможности и предизвикателства пред региона на ЦИЕ

Централна и Източна Европа е регион, който се характеризира със значителна зависимост от въглищата и ядрената енергия за производство на електроенергия. Използването на възобновяеми източници, като слънчева, вятърна и хидроенергия е изключително важно за намаляване на зависимостта от въглищата и газа. Преходът към по-устойчиви енергийни източници обаче изисква значителни инвестиции в инфраструктура и технологии, както и регулаторни изменения.

В разговорите за възможностите и предизвикателствата в бъдещето на енергийната трансформация по време на форума участие ще вземат министърът на енергетиката Владимир Малинов, както и неговите колеги от Румъния и Молдова, Матю Болдуин, заместник генерален директор в DG ENER (енергийния отдел на Европейската комисия), Карел Крал, главен изпълнителен директор на Група Електрохолд България и Роб Добинс, ръководител международни връзки и управление на активи в OMV Petrom.

Изграждането на инфраструктура за производство на възобновяема енергия и модернизация на съществуващата енергийна мрежа също ще бъдат сред темите на конференцията. В панела за потенциалa на офшорния вятър в първия ден от срещата на високо ниво за Зелената сделка участие ще вземат Дан Макгрейл, главен изпълнителен директор на RenewableUK, Джайлс Диксън, главен изпълнителен директор на Wind Europe, посланикът на Дания в България Йес Брогаард НилсенОгнян Шентов, председател на Център за изследване на демокрацията (ЦИД), Мартин Владимиров, директор Програма за енергетика и климат в Център за изследване на Демокрация (CSD) и Делян Добрев, председател на Комисията по енергетика към Народното събрание.

Източник: dir.bg

Още новини