Начало Новини Актуално Enel: Спад на злополуките с 61%

Enel: Спад на злополуките с 61%

Актуално

От 30 ноември до 6 декември ще се проведат над 750 инициативи, включващи 85000 служители в 24-те държави, в които Enel работи, за да популяризират култура на безопасност и амбициозната цел нулево ниво на злополуките. Вчера Enel даде старт на Международната седмица на безопасността, в която ще вземат участие 85-те хиляди служители на групата в 24-те страни, в които тя работи. От тази година в събитията ще се включи и Endesa, съобщиха от пресцентъра на италианската компания.


Безопасността е нашият водещ приоритет – заяви Фулвио Конти. – Неприемливо е хора да губят живота си или да се нараняват, работейки за Enel или който и да е друг. През последните години благодарение на ангажираността, показана от всеки един в нашата група, и на големите инвестиции показателите за безопасността в Enel се подобриха и злополуките намаляха с 61%. Но ние не можем да бъдем доволни, докато не постигнем целта си за нулево ниво на злополуките.

Между 2004 и 2008 г. Enel постигна следните резултати:
броят на злополуките на работното място намаля с 61% - от 983 на 383;
честотата на злополуките на милион отработени часа се понижи с 59% - от 9,4 на 3,91;
отбелязано беше значително понижение на степента на сериозност (броят на дните, изгубени заради злополуки, на хиляда отработени часа), която спадна с 47% за последните пет години.

Enel предприе важни инвестиции и въведе нови инициативи за обучение, за да подобри безопасността:

През 2008 г. инвестициите в безопасността се удвоиха, достигайки 750 евро на служител;
През същата година броят на часовете за обучение се утроиха до 15,5 на човек годишно.

През седмицата ще бъдат организирани стотици инициативи, в които ще участват всичките 85 000 служители на групата и нейните подизпълнители в 24-те държави, в които Enel работи, за да повишат информираността за безопасността, да подобрят процесите и да помогнат за постигането на амбициозната цел «нулево ниво на злополуките». От 30 ноември до 6 декември 2009 г. мениджърите на Enel ще участват пряко в над 100 обиколки по безопасност и в поредица от посещения на електроцентрали и строителни обекти, за да популяризират предпазването от злополуки чрез проверка на съответствието с регулаторните изисквания, възприемането на безопасно поведение и състоянието и поддръжката на съоръженията и оборудването. Графикът предвижда и повече от 70 симулации – от евакуации от сгради до обучения при пожари, както и 350 курса за обучение и семинари (също с участието на подизпълнители) и местни инициативи с участието на училища и семейства.
Първото издание на Международната седмица на безопасността спечели Социалната награда Sodalitas за 2008 г. за най-добра кампания за усъвършенстване на човешкия капитал.
За да постигне целта за «нулево ниво на злополуките, Enel въведе план за подобряване на управлението на безопасността, разделен на 9 области за действие: популяризиране на култура на безопасност, усъвършенстване на процесите и отношения между подизпълнители и доставчици, ефективна комуникация, бърза реакция на събитията, подобрено обучение, планиране и яснота на целите, превенция на злополуките на работното място, организация на безопасността и споделяне на опита.

Enel е най-голямата енергийна компания в Италия и втората по инсталирани мощности в Европа. В България е мажоритарен собственик на рехабилитираната ТЕЦ „Енел Марица Изток 3” – първата и единствена топлоелектрическа централа на лигнитни въглища на Балканския полуостров, оперираща изцяло в съответствие с изискванията на ЕС за опазване на околната среда. Чрез Enel Green Power, в България Enel притежава и вятърен парк в Камен бряг с мощност 21 MW.

Още новини