Начало Новини Актуално Enel откри първата пилотна централа за улавяне на въглероден диоксид

Enel откри първата пилотна централа за улавяне на въглероден диоксид

Актуално
Enel откри пилотна централа за улавяне на въглероден диоксид

Enel откри иновативна пилотна централа за улавяне и съхранение на въглероден диоксид в централата Федерико II в Бриндизи. Тя е първата по рода си в Италия, една от първите в Европа и е част от съвместни дейности от стратегическото споразумение, подписано с ENI през 2008 г.

Централата ще бъде в състояние да обработва 10 000 кубични метра на час газове, изпускани от въглищната централа Федерико II, да отделя 2,5 метрични тона въглероден диоксид (CO2) на час, до максимум 8 000 метрични тона на година. Това се равнява на абсорбирания CO2 от около 800 000 дървета или 10 кв. км гори.

Благодарение на иновативните технологии за улавяне и съхранение на въглерод (CCS), CO2, един от основните парникови газове, може да бъде уловен от газовете, освобождави от централи, работещи на изкопаеми горива, а след като бъде втечнен, може да бъде транспортиран и съхранен на геоложки защитена площадка.

Главният изпълнителен директор и управляващ директор на Enel Фулвио Конти коментира: „Завършването на тази пилотна централа в Бриндизи е важна стъпка напред в развитието на нови технологии, благодарение на които бъдещата световна енергийна система ще бъде изградена. Улавянето и съхранението на въглероден диоксид ще позволи по-нататъшното използване на изкопаеми горива като драстично намалява емисиите CO2, който сам по себе си не е замърсяващ газ, но се смята за главния виновник на парниковия ефект. Тази технология, заедно с възобновяемите енергийни източници и ядрената енергия, ще даде печеливш отговор на предизвикателството, да има постоянна доставка на екологично чиста енергия.

Enel е световен лидер в научните изследвания и технологичното развитие, за подобряване ефективността на топлоелектрическите централи, които са предназначени да играят важна роля през идните десетилетия. В Италия, с помощта на балансиран енергиен микс от възобновяеми източници, чисти въглища, ядрена енергия и газ, ние трябва да сме в състояние да намалим сметките за ток на битовите и индустриалните потредители и да ги приведем в съответствие с тези на други европейски страни.”

Целта, в съответствие с европейската платформа „Централи работещи на изкопаеми горива с нулеви емисии” е да се реализира централа с нулеви емисии в рамките на едно десетилетие. Технологията за следoзгарящо улавяне използвана в Бриндизи е най-развитата и подходящата, за модернизиране на съществуващите топлоелектрически централи. В резултат на горивния процес CO2 се отделя от дима като се използва химически абсорбираща система. Абсорбентът се загрява с пара и освобождава уловения CO2 в чиста форма, готов да бъде втечнен и съхранен.

Развитието на проекта за улавяне е част от oбединен проект между Enel и ENI, насочен към тестване на първата интегрирана италианска пилотна централа. Освободният CO2 от централата в Бриндизи ще бъдат транспортиран до площадка за съхранение на ENI в Кортемаджоре, където ще бъде „инжектиран” и съхранен за постоянно под земята. По този начин ще се развие полезно ноу-хау за проектирането на бъдещи приложения на такива технологии или такива с по-голям мащаб. Очаква се пилотната централа за съхранение да бъде въведена в eксплоатация до 2012 г. Проектният етап приключи и Enel и ENI очакват финалните разрешителни. В същото време беше извършен основен мониторинг, в продължение на няколко месеца за оценка на съществуващите нива на CO2 в тестваната област.

Тестовете в Бриндизи ще спомогнат на Enel за натрупването на по-голям опит в проектирането и експлоатирането на следгоривни централи за улавяне на въглероден диоксид, в оптимизирането на процеса и при оценка на въздействието върху околната среда, целящи подобряване ноу-хау на компанията. Първото приложение в индустриален мащаб ще бъде в най-новата въглищни централа на Enel в Порто Толе. Централата ще обработва 810 000 кубични метра газове на час (като 40% са от един от трите 660 мегаватови блока на централата) отделяйки до 1 милион тона CO2 на година, който ще бъде съхраняван на дълбоко в наситените с изтонични води пластове под Адриатическо море.

Европейският съюз, чрез Европейската програма за възстановяване на енергетиката, предостави 100 милиона евро на Enel за финансиране на пилотния й проект в Бриндизи и на предварителните работи в централата в Порто Толе.

В потвърждение на ангажимента си в тази област, Enel подписа международни споразумения за развитие на CCS в Китай и Южна Корея.

ТЕЦ Федерико II играе ключова роля в производството на електроенергия в Италия. Тя работи на въглища, има четири блока, всеки с мощност 660 MW и е с обща инсталирана мощност от 2 640 MW. Употреба на сложно оборудване за намаляване на замърсяването, както и завоюването на екологичен сертификат ISO 14001 я превръщат в една от най-ефективните и чисти работещи централи. Въведена е в експлоатация през 1997 г.

На церемонията по откриването на пилотната централа присъстваха главният изпълнителен директор и управляващ директор на Enel Фулвио Конти, европейският комисар по енергетиката Гюнтер Йотингер, италианският министър на околната среда Стефания Престиджакомо, президентът на провинция Бриндизи, Масимо Ферарезе и кметът на Бриндизи Доменико Менити.

Водещата роля на Enel в международен план

По оценка на Международната Енергийна Агенция (IEA) търсенето на първична енергия в света ще нарасне с 36% до 2035 г. . Въпреки мащабното развитие на възобновяемите енергийни източници и възраждането на атомната енергетика, се очаква изкопаемите горива да играят важна роля, предвид ръстът от 20% в търсенето на въглища. Всъщност, въглищата ще останат основния източник на енергия, от който ще се произвеждат 32% от електричеството. Според Международната енергийна агенция (МЕА, IEA) търсенето на електроенергия ще се повиши с 80% до 2035 г., а светът ще има нужда от 5 900 GW нови мощности. Този ръст ще бъде предизвикан от утрояването на търсенето в Китай през периода. Всичко това може се тълкува като повишаване на въглеродните емисии (CO2) от 29,3 милиарда тона през 2008 г. до 35,4 милиарда през 2035 г.

За да сме сигурни, че такъв сценарий няма да повлияе необратимо върху околната среда, е да инвестираме значителни ресурси в подпомагането на технологични нововъведения и да се въвеждат нисковъглеродни технологии в енергетиката, в другите промишлени области и в транспорта. За производството на ток основните отговори се крият във възобновяемите енергийни източници, ядрената енергетика и в тези технологии, които могат да премахнат изпускането на CO2 от електроцентрали - подход, известен като улавяне и съхранение на въглероден диоксид (CCS).

Според МЕА, улавянето и съхранението на въглероден диоксид може да допринесе за намаляване на въглеродните емисии от топлоелектрически централи до 3 милиарда тона годишно , но относителната недоразвитост на тези технологии ще забави тяхното разпространение в по-голям мащаб. Ето защо Европейският съюз, правителствата на големите европейски държави, САЩ, Китай, Австралия, Южна Корея, Южна Африка и други обещаха да подкрепят изследването, развитието и промишленото приложение на тази технология.

Enel иска да бъде лидер в това технологично предизвикателство, както и в развитието на всички нисковъглеродни технологии (хидроенергетика, вятърна, соларна, геотермална, биомаса, атомна), за да осигури постоянно снабдяване с екологично чиста енергия на конкурентни цени.

Enel отдавна е ангажирана с различни проекти в тази област. По-специално от 2002 г. насам компанията е осъществила програми за тестване и демонстрация на трите основни технологии за улавяне на CO2, приложими днес: след-изгаряне, изгаряне в кислород и предварително горене. След-изгарянето като улавяща технология е най-развитото и подходящо решение за преоборудвани съществуващи въглищни централи. Тя се инсталира след изгарянето на въглищата: CO2 се премахва от димните газове на централата чрез процес на химическо пречистване. Димният газ преминава през колона, пълна със сорбент (амин ). Въглеродният двуокис се улавя от амина и се отделя. Тогава сорбентът се нагрява, за да изпусне чист CO2, готов за сгъстяване и съхранение.

Програмата на Enel за развитие на доизгарянето като улавяща технология включва пилотна система в електроцентралата Федерико II в Бриндизи (Италия) и последващо изграждане на мащабно демонстрационно съоръжение в централата Порто Толе (Ровиго, Италия). Паралел на тези проекти е обща програма на Enel и Eni за развитие и изследване на системи за втечняване, транспортиране и съхранение на CO2 под земята. Европейската енергийна програма за възстановяване на ЕС отпусна на Enel финансиране от 100 милиона евро за проекта в Бриндизи и за предварителната работа по изграждането на системата в Порто Толе.

На този етап на технологично развитие е необходимо да се поощрява обмяната на опит и ноу-хау между развитите и развиващите се страни. Китай и Индия са причина за 30% от световните въглеродни емисии, свързани с производството на ток, и според оценките на МЕА, само емисиите от Китай ще превишат тези на цялата Организация за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) до 2035 г. Икономическият растеж ще предизвика също значителен ръст в търсенето на електричество - разрастване, на което и двете страни вече отговарят, построявайки нови електроцентрали на изкопаеми горива.

Enel се насочва в тази посока: Групата развива проект за построяване на система за улавяне на CO2 в Китай и е подписала споразумения за развитие на улавянето и съхранението на въглероден диоксид с други страни като Южна Корея и Австралия.

Китай
В Китай е започнала оперативната фаза на пилотен проект, включващ инсталацията на система за улавяне и съхранение на въглероден диоксид в централата Тончуан (Tongchuan). Централата е една от най-новите съоръжения на енергийната компания Huaneng във въглищната провинция Шанкси (Shaanxi). Проучвателната система ще може да улови 1 милион тона CO2 годишно, който след това ще бъде инжектиран в петролни полета за да улесни добива от кладенците.

Проектът е резултат от споразумение между италианското Министерство на околната среда и китайското Министерство на науката и технологиите. Водещата петролна компания Yangchuang Shaanxi Petroleum също участва в проекта. Тази голяма петролна група има 80 000 служители, работи в добивния сегмент с 200 сондажни екипа и в преработвателния сегмент със свои собствени рафинерии. Програмата включва също водещи университети и изследователски центрове в Китай, сред които Университетът Tsinghua, най-престижната академична институция в Китай. Италианското правителство е осигурило финансиране от 1,5 милиона евро за първата фаза.

Южна Корея
В Южна Корея, по случай срещата на високо равнище на Г-20 през ноември 2010 г., Фулвио Конти, главен изпълнителен директор на Enel, и Ким Санг-Су, изпълнителен директор и президент на корейската енергийна компания КЕПКО (KEPCO), подписаха Меморандум за разбирателство в седалището на КЕПКО в Сеул. Меморандумът е за насърчаване на сътрудничеството в областта на мрежовите системи и технологиите за намаляване на парниковите газови емисии чрез инициативи за улавяне и съхранение на въглероден двуокис.

В областта на улавянето и съхранението на CO2, двете страни се договориха да си сътрудничат за проучване и развитие, проектиране, изграждане и управление на целия процес, както и за общо изпитване на пилотна централа и на демонстрационна централа.

Австралия
През април 2009 г., в рамките на споразумението между правителствата на двете страни на срещата на Министрите на околната среда от Г-8 в Сиракуза, Италия, главният изпълнителен директор на Enel, Фулвио Конти, и австралийският министър на земеделието, Тони Бърк, подписаха Меморандум за разбирателство, предвиждащ участието на Enel като съосновател в Глобалния институт за улавяне и съхранение на въглероден диоксид (GCCSI).

GCCSI е инициатива на Австралийското правителство, което финансира операцията с около 100 милиона австралийски долара годишно (55 милиона щатски долара). Целта е да бъдат мобилизирани обществени и частни ресурси, за да се даде тласък на технологиите за улавяне на въглероден диоксид от търговска и регулативна гледна точка. Първата задача е създаването на повече от 20 пилотни проекта. Държави от целия свят и около 40 от водещите компании в световната енергетика са вписани като участници в инициативата GCCSI.

 

 

Още новини