Начало Новини Актуално Енел Марица Изток 3 приключи почистване на коритото на р. Соколица

Енел Марица Изток 3 приключи почистване на коритото на р. Соколица

Актуално
Енел

Енел Марица Изток 3 приключи дейностите по почистване на коритото на р. Соколица от натрупали се наноси и прораснала растителност в участъка от реката, находящ се в с. Обручище, след поет ангажимент от страна на ръководството на ТЕЦ-а към общината.

През юни 2010 г., след среща в с. Обручище, ръководството на ТЕЦ Енел Марица изток 3 доброволно реши да финансира почистването на коритото на р. Соколица, в участъка на с. Обручище, по искане на община Гълъбово и местната общност. Enel взе това решение, за да окаже допълнителна подкрепа на хората от селото, както и за предотвратяване на непрекъснатите наводнения.

На 6 януари 2011 г., въз основа на заповед издадена от офиса на кмета на гр. Гълъбово, петчленна Комисия, включваща представители на РИОСВ Стара Загора, Гражданска защита и общината, както и кмета на с. Обручище, извършиха проверка на дейностите по почистване на коритото на р. Соколица. При проверката се констатира, че е завършено почистването на коритото на р. Соколица в съответствие с предварителния план и добрите екологични стандарти.  Доклада на Комисията добавя още, че извършените дейности изпълняватили ангажиментите поети от Енел Марица Изток 3.

Проектът за почистването на коритото на р. Соколица е бил одобрен в допълнение към текущата програма за корпоративната социална отговорност (КСО) на компанията в района около централата. Тази програма включва рамков 3-годишен договор за КСО, подписан с община Гълъбово, на стойност от 500 000 лева (около 250 000 евро) на година.
Тези дейности потвърждават подкрепата на Enel към инициативи от обществено значение, включително и такива за опазване на околната среда, в съответствие с политиката на компанията да бъде добър корпоративен гражданин във всички страни, в който Enel присъства.

Енел Марица Изток 3 АД e 73% собственост на Enel, най-голямата енергийна компания в Италия и втората по инсталирани мощности в Европа. Компанията притежава първата централа на лигнитни въглища на Балканите – ТЕЦ Енел Марица Изток 3, която работи в пълно съответствие с европейските екологични стандарти.

 

Още новини