Начало Новини Актуално Enel и Русхидро подписаха меморандум за сътрудничество в енергийния сектор

Enel и Русхидро подписаха меморандум за сътрудничество в енергийния сектор

Актуално

В рамките на Международния икономически форум в Санкт Петербург Enel и РусХидро - най-голямата руска хидроенергийна компания, подписаха меморандум, чиято цел е двустранно сътрудничество в енергийния сектор. Заедно двете компании ще анализират търговски и инвестиционни възможности, свързани с проекти за възобновяеми енергийни източници в Русия, както и с продажба на електричество на крайни клиенти, включително въвеждане и използване на системата за автоматизирано отчитане.

Освен това Enel и РусХидро ще обменят добри практики в областта на проучванията, разработките и иновациите с цел съвместна научно-изследователска работа в енергетиката.

Ще бъде създадена съвместна работна група, която периодично ще отчита постигнатия напредък в областите, попадащи в обхвата на сътрудничеството.

Карло Тамбури, Директор на Международната дивизия на Enel, коментира: „Сътрудничеството с най-голямата хидроенергийна компания на Русия затвърждава международната ни позиция в проектите за енергийна ефективност и в сектора на възобновяемите енергийни източници. Това е в съответствие с нашата стратегия за по-нататъшно консолидиране на значителното ни присъствие в Русия и разширяването му в нови сектори, в които Enel е световен лидер и чието стратегическо значение за страната непрекъснато расте. Радваме се да допринесем със своя опит и експертни знания чрез учредяването на съвместна работна група, която ще идентифицира и разработва съвместни проекти.”

Enel
е най-голямата енергийна компания в Италия и втората по инсталирани мощности в Европа. Тя присъства в 23 държави с над 95 000 MW нетна инсталирана мощност и продава електричество и газ на около 61 млн. потребители. Enel е италианската компания с най-голям брой акционери, с приблизително 1,4 млн. дребни и институционални инвеститори за 2009 г.
В Русия Enel е вертикално интегрирана компания, занимаваща се с производство, разпределение и търговия на електроенергия. Чрез дела си от 19,6% в СеверЕнергия Enel присъства и в сектора за проучвания и производство на газ.

ОАО РусХидро е най-голямата руска хидроенергийна компания, притежаваща 60 електроцентрали, генериращи електричество от възобновяеми енергийни източници. Инсталираната мощност на РусХидро е 25 400 MW, включително Саяно-Шушенската електроцентрала (6 400 MW), чието ремонтиране напредва.
ОАО РусХидро е лидер в производството на енергия от възобновяеми източници и разработва водноелектрически и вятърни мощности, както и геотермална енергия.

IEE_2010

Change_2010

 

 

 

Още новини