Начало Новини Актуално Enel Cuore финансира брайлово списание в България

Enel Cuore финансира брайлово списание в България

Актуално

Стара ЗагораХората с проблеми на зрението и слуха в България вече имат свое издание на Брайлов шрифт. През август списанието Звук и светлина, което се издава от Националната асоциация на сляпо-глухите в България (НАСГБ) от 2003 г. насам – отначало на хартия, а после и на аудиокасети, се появи за първи път и на Брайл. Отпечатването на изданието стана възможно благодарение на дарението, което асоциацията получи през март тази година от Enel Cuore – организацията с нестопанска цел, учредена от италианската енергийна компания Enel.

Парите бяха използвани от НАСГБ за закупуването на Брайлови принтери, дисплеи и специална хартия, съобщиха от италианската енергийна компания.
Брайловата азбука, която е от голямо значение за слепия човек, е многократно по-необходима на тотално сляпо-глухия, който може да възприема информация единствено чрез осезанието си. Димитър Парапанов, председател на НАСГБ, заяви: „Читателите на списание „Звук и светлина”, ползващи Брайловото четмо и писмо, вече ще имат възможността да го четат на релефно-точковия шрифт – великото творение на Луи Брайл. Изказваме най-искрена благодарност на Enel Cuore, която финансира проекта за закупуване на Брайлови принтери и дисплеи за оборудване на Брайловата печатница на НАСГБ.”
Първият „Брайлов” брой на списание „Звук и светлина” е всъщност седми за 2010 г. Той обхваща месеците юли и август и беше отпечатан на Брайлов шрифт в двеста копия. Екземплярите бяха изпратени по пощата до списък от получатели в цялата страна. Списанието ще бъде достъпно и чрез 26-те регионални организации на НАСГБ в различни градове на България. Членовете на асоциацията ще могат да го използват и в Брайловите библиотеки на асоциацията, и в Националния център за рехабилитация на сляпо-глухи „Хелън Келър” в Пловдив.
На Брайлов шрифт ще бъдат отпечатани и сто копия от първия брой на Информационния бюлетин на НАСГБ за тази година, както и сборници, нормативни документи и други материали, отразяващи дейността на асоциацията и социалните проблеми на сляпо-глухите.

За Националната асоциация на сляпо-глухите в България
Националната асоциация на сляпо-глухите в България издирва, организира и подпомага сляпо-глухите в България. Целта й е да им осигури възможности за рехабилитация и социална интеграция и да повиши нивото на културата и образованието им. От 2000 г. НАСГБ издава периодично информационни бюлетини и брошури, свързани с проблемите на сляпо-глухите, както и доклади от конференции и семинари. От юни 2003 г. на хартиен носител се издава списание „Звук и светлина”. От 2005 г. списанието се издава и на аудиокасети, а от 2006-а – и на компактдиск в MP3 и аудиоформат. НАСГБ ще продължи да публикува двете си периодични издания на плоско-печатен шрифт за слабовиждащите и като говорещи издания за незрящите с остатъчен и частичен слух. Брайловите дисплеи, купени с дарението от Enel Cuore, ще бъдат използвани и при обучението по компютърна грамотност на тотално сляпо-глухи и сляпо-глухи с тежки зрителни и слухови увреждания, които ще възприемат информацията от компютъра чрез Брайловия дисплей.

За Enel Cuore
Enel Cuore е нестопанска организация, основана от Enel през 2003 г. Тя оказва конкретна, целенасочена и видима подкрепа на инициативи за социална солидарност в Италия и по света. Специално внимание се отделя на проекти за хората с увреждания. Досега Enel Cuore е дарила около 33,5 млн. евро и е разработила 317 проекта в Италия и по света.
В България Enel Cuore подкрепи Отделението по урология към Многопрофилната болница за активно лечение в град Гълъбово чрез закупуването на инструментариум и оборудване за хирургическа лапароскопия и компютърна томография през 2006 г. По-късно, през 2008 г., Enel Cuore съвместно с Фондация „Помощ за благотворителността в България” допринесе за създаването на три дневни центъра за възрастни хора от села в община Гълъбово. Организацията също така помогна на Фондация „Помощ за благотворителността в България” за финансирането на проект, осигуряващ физиотерапия, логопедично и психологическо лечение за 30 деца, страдащи от церебрална парализа.

Още новини