Начало Новини Актуално „Енегроремонт – Гълъбово“ АД получи Сребърна награда от Камарата на строителите в България

„Енегроремонт – Гълъбово“ АД получи Сребърна награда от Камарата на строителите в България

Актуално

Енергоремонт – ГълъбовоЕдно от най-големите ремонтно-монтажни предприятия в Европа в сферата на енергетиката – „Енергоремонт – Гълъбово“ АД, получи отличието „Сребърна награда“ в годишната класация на Камарата на строителите в България.

Наградата е присъдена „за добри резултати през 2018 година в изпълнението на строежи от енергийната инфраструктура в раздел „Големи компании“ със заетост над 50 човека.

„Считаме, че заслужаваме подобна награда. За нас това отличие пристигна като приятна изненада, защото нито сме кандидатствали за него, нито сме знаели, че се подготвя подобна класация от Камарата на строителите в България, коментира прокуристът и изпълнителен директор на дружеството, инж. Евгени Станчев, който изпрати благодарствен адрес до председателя на УС на КСБ, инж. Илиян Терзиев. Наградата е присъдена на база отчетените от предприятието резултати за предходната година“.

„2018 година беше много натоварена за Енергоремонт. Отбелязахме значителен ръст от цели 40% в обема на извършената работа в сравнение с 2017“, посочи инж. Станчев.

Evgeni Stanchev

„2018 година беше много натоварена за Енергоремонт. Отбелязахме значителен ръст от цели 40% в обема на извършената работа в сравнение с 2017“, посочи инж. Станчев. Предприятието ще завърши с подобен резултат и 2019 година, такава се очаква да бъде и следващата 2020 година.

Причините за тези високи резултати са обективни и субективни, смята инж. Станчев. В момента въглищните електроцентрали от комплекса „Марица-Изток“ преминават през цикъл от проекти за модернизация, за да могат да отговорят на по-строгитеизисквания на Европейската комисия за нивото на отделяните емисии и в частност за нивата на отделяните азотни окиси. В тази връзка текат мащабни процеси,както в държавната ТЕЦ - 2, така и в частните американски централи AES и „Контур Глобал“. „Енергоремонт - Гълъбово“ АД е един от изпълнителите по тези проекти.

„От друга страна заслуга на ръководството и на екипа на Енергоремонт е създаването на по-добра организация, чрез която само с наличния персонал и с ресурса, с който разполагаме, успяхме да свършим много по-големи обеми от работа“, допълни той.

В Енергоремонт работят общо над 1000 души. В направление „Ремонтно-монтажни дейности“заетите са над 500, а в направление „Пещостроителни и изолационни работи“ – дейността, която е най-близка до сферата на Камарата на строителите в България, работят 250 човека. Това прави тази структура най-голямата в България, специализирана в изграждането, ремонта и модернизирането на пещи и на оборудване, което работи под налягане при високи температури.

Още новини