Начало Новини Актуално Елфитех - Стара Загора стартира проекти с публично-частно партньорство във водния сектор

Елфитех - Стара Загора стартира проекти с публично-частно партньорство във водния сектор

Актуално

През следващите месеци Елфитех ще работи върху изграждането на пречиствателна станция за питейни води с капацитет 1000 л/сек. Проектът ще се изпълнява съвместно с международни финансови институции и ВиК дружества. Тази пречиствателна станция ще бъде изградена по технология, отговаряща на най-високите изисквания на световните стандарти за пречистване, като инвестициите се предвижда да бъдат възвърнати в рамките на три години.

Елфитех ООД е създадена през 1990 г. с предмет на дейност електрофизика, като в този широк диапазон влизат електрофизич-но третиране на полимери, дървесина, текстил. През 1994 г. в дейността й се включват обработка и стабилизация на питейни води, а от 1998 г. тя се занимава и с пречистване на промишлени отпадъчни води.


Предимства
Сега водоснабдяването, в това число и пречистването на водите, става единствено с финансовите възможности на държавата. Това е неефективна практика, защото за подобни дейности са необходими огромни капиталовложения. Досегашната практика на държавните ВиК дружества показва, че инвестициите, които правят, са преди всичко от държавни, бюджетни средства и печалбата отива не за създаване на нови структури, а за поддържането на един административен персонал. Тази схема на работа във ВиК сектора няма аналог в Европа и не е целесъобразна от гледна точка на поддържане и развитие на инфраструктурата. Надявам се през следващите години публично-частното партньорство във водния сектор да стане държавна политика, казва проф. Жеко Ганев. Такава политика би дала възможност при изграждане на пречиствателна станция да се включат фирми, които искат да инвестират в тази дейност и да изградят съоръженията за своя сметка. Чрез публично-частното партньорство ще се улесни и самата процедура по изграждане на пречиствателните станции, която в момента е тромава и бавна.

Инициатива
Елфитех работи заедно със западни експерти за създаване на модел на реално публично-частно партньорство във водния сектор, което да изведе понятието екология в сферата на реално действащите механизми и пазарните принципи. Концепцията ще бъде финализирана до края на ноември и ще бъде представена на държавните органи. Сега старозагорската фирма създава механизъм за построяването на пречиствателна станция за производство на качествени питейни води с обем 23 млн.куб.м за година. Съоръжението може да бъде изградено от частно дружество, което да купува водата от държавата на входа на централата, а на изхода да я продава на оператора. Според изчисленията печалбата ще покрие инвестицията и в дългосрочен период ще позволи заделяне на средства за поддържане на съоръжението. Подобен модел на изграждане на пречиствателни станции се прилагат в редица държави от Европейския съюз. Средствата, вложени в съоръжения с капацитет 800 л/сек, може да се възстановят за период от 27-30 месеца, при положение че се използват банкови кредити със средна за България лихва. Тогава има шанс да се намали и цената на водата за крайния потребител, убеден е професор Ганев.

Равносметка
След три месеца Елфитех отбелязва 20 години от основаването си. Равносметката на основателите на фирмата е около 1000 построени пречиствателни станции в България и чужбина, разработени и внедрени много нови технологии. Само през последната година фирмата е създала технологично оборудване за преработване на питейни води по свое ноу-хау от порядъка на 2000 л./сек.
Приоритетите на фирмата през следващите години са насочени към създаване на възможности за продължаване дейността в областта на електрохимията и създаване на нови и динамични специалисти. През следващата година ръководството на Елфитех ще финализира създаването и на холдингова структура, която ще обхване отделните сектори - научен, производствен, сервизен и търговски.
Материалът е публикуван на 6 ноември 2009 г. в приложението Клуб Предприемач на вестник Пари


Още новини