Начало Новини Актуално Електронни декларации спестиха данъци на над 4000 фирми

Електронни декларации спестиха данъци на над 4000 фирми

Актуално
Декларации по интернет

Всички юридически лица декларират и плащат данък печалба за дейности извършвани през 2010 г. до утре 31 март. Фирмите, които не са упражнявали дейност през годината също подават данъчна декларация по образец 1010а. Изключение са само едноличните търговци.

Напомняме че глобите за неподадени в срок декларации, включително на лица, които не са упражнявали дейност през годината са от 500 до 3000 лв., а за деклариране на неверни данни и неподадени приложения от 100 до 1000 лв., съобщиха от пресцентъра на Офиса на НАП - Стара Загора.

9197 са подадените декларации за облагане с корпоративен данък в Офиса на НАП в Стара Загора към 30 март. 3980 са фирмите (с хиляда повече в сравнение с 2010 г.) предпочели да изпратят годишните си декларации по Интернет. Същите са се възползвали и от процента отстъпка. 4928 са приетите декларации на място в офисите в Стара Загора и Казанлък, а 289 са изпратени по пощата с обратна разписка или куриер.

Припомняме, че декларацията за облагане с корпоративни данъци за данъчната 2010 г. се подава заедно с годишния отчет за дейността до 31 март 2011 г. В този срок трябва да бъде заплатен и дължимия корпоративен данък от дружествата, които са осъществявали дейност. За фирмите, които изпратят своите документи по интернет, подписани с електронен подпис е предвидена отстъпка в размер на 1% от дължимия данък, но не повече от 1000 лв.

Декларациите се подават лично от данъчно задължените лица или от упълномощен представител в офисите на НАП по регистрация, по пощата с обратна разписка или по интернет. Списъкът на кодовете за видове плащане, номерата на банковите сметки на териториалните дирекции на НАП, както и повече информация за плащането на данъци и осигуровки по Интернет може да бъде получена от рубриката "Плащане" на сайта на НАП, или на телефона на информационния център: 0 700 18 700 до 18.30 часа на крайният срок 31 март.

Още новини