Начало Новини Актуално Електронна платформа осигурява обмен на добри практики между фирмите

Електронна платформа осигурява обмен на добри практики между фирмите

Актуално
Корпоративната социална отговорност

Търговско-промишлена палата - Добрич работи по проект Компас Корпоративна социална отговорност Boussole CSR. Основен продукт, създаден в рамките на проекта, е онлайн образователна платформа за Корпоративна социална отговорност, която води до изграждане на доверие между фирмите, увеличава тяхната конкурентоспособност.

Платформата способства за откриване на нови пазарни възможности и дава отговор на икономически, екологични и социални въпроси.

Проектът е финансиран по програма Леонардо Да Винчи - Трансфер на иновации. Проектът се реализира съвместно с Камарата за търговия, индустрия, навигация и земеделие - Констанца, Румъния и три консултантски фирми от Испания, Италия и Франция.

Основната цел на проекта е да се актуализира разработения онлайн образователен модул чрез използването на технологията Web 2.0 и да се изгради уеб базирана платформа за отговорното предприемачество, която ще даде възможност на микро, малките и средни предприятия и останалите заинтересувани страни да се обучават едни от други чрез споделяне и обмен на опит, информация, документация. Платформата е многоезична и предприемачите могат да се регистрират на адреса на онлайн образователната платформа за Корпоративна социална отговорност.

boussolecsr.eu

От тази възможност могат да се възползват и фирмите от региона на Стара Загора и Търговско-промишлена палата - Стара Загора кани предприемачите да разгледат възможностите на платформата.

Чрез образователната платформа представителите на бизнеса могат да се ориентират в проблематиката на отговорното предприемачество на няколко нива:

  • Чрез представяне на добри практики от МСП, които са базирани на трите основни стълба на устойчивото развитие: икономически, социален и опазване на околната среда. Добрите практики са подбрани и подредени в четирите посоки на компаса: пазари, работно място, местна общност, опазване на околната среда.
  • Индивидуално: потребителите сами избират желаното от тях ниво за получаване на информация: оперативно, стратегическо, документално.
  • Насочващо: участие в групи по интереси – достигане до решение, изхождайки от даден проблем, ориентиране в проблематиката на Корпоративната социална отговорност.

Създаване на мрежа за обмен на опит между предприятията.
Корпоративната социална отговорност е концепция, при която компаниите интегрират на доброволна основа дейността си по опазване на околната среда и социалните си инициативи в своите бизнес стратегии и във взаимодействие с всички заинтересовани страни.

Корпоративната социална отговорност е ангажиментът на бизнеса да допринася за устойчивото икономическо развитие и да гарантира връзка с работниците, техните семейства, местната власт и обществото като цяло, с цел повишаване качеството на живот.

 

Още новини