Начало Новини Актуално Електроенергийният системен оператор работи по реализацията на пет проекта от общ европейски интерес

Електроенергийният системен оператор работи по реализацията на пет проекта от общ европейски интерес

Актуално

енергетика„Всички проекти от общ европейски интерес, които се изпълняват от ЕСО ЕАД, са със статут на обекти от национално значение. С тяхното осъществяване ще се отговори на основните инфраструктурни нужди за повишаване преносната способност на електроенергийната система в Югоизточна Европа по направление Север-Юг“, това каза енергийният министър Теменужка Петкова по време на днешния парламентарен контрол в отговор на запитване за статуса на изпълнение на проектите в ЕСО ЕАД.

Енергийният министър заяви, че общата дължина на новите електропроводи e приблизително 467 километра с инвестиционна стойност 245 млн. евро. „Към момента ЕСО ЕАД има сключени споразумения за безвъзмездно финансиране с европейски средства на стойност над 102 милиона евро или приблизително 42% от общата им инвестиционна стойност“, добави тя.

„Проектите се изпълняват в пакет, като началото бе поставено на 22 ноември 2018 г. с откриването на строителството на съоръженията за присъединяване на новия вътрешен електропровод 400 kV между Добруджа и Бургас в подстанция „Бургас“.

На 15-ти май, тази сряда, в присъствието на представители на Изпълнителна агенция „Иновации и мрежи“ към ЕК, ЕСО постави началото на изграждането на вътрешния електропровод 400 kV от подстанция Марица Изток до подстанция Бургас“, припомни още Петкова.

По думите ѝ въвеждането в експлоатация също предстои да бъде изпълнено поетапно, стартирайки от 2020 година с електропровода между подстанция „Марица изток“ и „ТЕЦ Марица изток 3“, последван през 2021 година от останалите три вътрешни електропровода и в началото на 2023 с междусистемния електропровод между подстанция „Марица изток“, България до подстанция „Неа Санта“, Гърция.  

Проектите, реализирани от ЕСО, са обединени в две основни групи. Първата, включва междусистемния електропровод 400 kV между Република България и Република Гърция от п/ст „Марица Изток“ до п/ст „Неа Санта“ и вътрешните електропроводи 400 kV между п/ст „Марица изток и п/ст „Пловдив“, между п/ст „Марица изток“ и „Открита разпределителна уредба на ТЕЦ Марица изток 3“ и между п/ст „Марица изток“ и п/ст „Бургас“.

Втората група предвижда подсилване на междусистемната свързаност между Република България и Република Румъния и включва проекта за изграждане на електропровод 400 kV между п/ст „Варна“ и п/ст „Бургас“ на българска територия и два електропровода на румънска територия.

Още новини