Начало Новини От Палатата elca.bg съдейства на бизнеса да спестява от доставките на електроенергия

elca.bg съдейства на бизнеса да спестява от доставките на електроенергия

От Палатата

elca.bg е платформа, която е създадена с цел да съдейства на предприемачите да бъдат активни участници на пазара на електроенергия за стопански цели, като взимат информирани решения за доставките на ток и договарят подходящи за тяхното потребление условия с доставчиците. С помощта на калкулатора на elca.bg всеки потребител би могъл да потърси, намери и заяви най-изгодната сред актуалните оферти на пазара, както и да сравни важните клаузи в договорите. Също така експертите на дружеството могат да съдействат с индивидуални консултации според желанието на клиента.

Търговско-промишлена палата - Стара Загора е регионален партньор на платформата и след като екипът на Платата се запозна с възможностите, които тя дава, я препоръчва като полезен инструмент, чрез който разходите на дадена фирма могат да бъдат намалени или да се реши проблем.   

Дигиталният калкулатор е полезен инструмент, ако искате да смените доставчика си на ток и да договорите по-добри условия.

На свободния пазар на електроенергия Вие сте клиентите, които избират кога, колко и от кого да купуват ток. Ако прилагате ефективно правото си на информирано решение, то винаги работи в полза на Вашия бизнес - казват експертите на платформата. - С дигиталната платформа elca.bg можете безплатно да сравнявате актуални оферти и условия по договори за доставка на електроенергия и д а следите промените на пазара. С нашите независими енергийни експерти можете да приложите решението си за промяна на доставчика на ток, като разчитате на допълнителни консултантски услуги:

Оценка на действащите договори за доставка на електроенергия по отношение на цена, тарифен план и ключови договорни параметри н а база спецификата на Вашия обект - ниво на напрежение, консумация, профил на потребление, дейност и други, включително възможностите за потенциално прекратяване или предоговаряне на действащите договори с оглед оптимизиране на разходите и постигане на условия, гарантиращи устойчивост.

Организиране на процедура по избор на доставчик на електроенергия

• Дефиниране на цели с оглед на Вашата стратегия за управление на разходите за ток;

• Подготовка на тръжна документация, включително договор за доставка;

• Идентифициране на доставчици на електрическа енергия (pre-screening);

• Съдействие за провеждане на процедурата, включително подкрепа в преговорния п роцес до сключване на договор за покупка на електроенергия.

Подкрепа по време на действие на договора за доставка за ток. Екипът на elca.bg може да бъде лице за контакт с доставчика, така че да спестите своето време и усилия в процеса по изпълнение на договора.

Проверка на месечни фактур и за правилно отразяване на тарифния план, съгласно договора с доставчика на електроенергия, компенсациите за ви соки цени, цените на мрежовите услуги и други.

Достъп до аналитична и обобщена информация за енергийния пазар. Когато имате поглед върху цените и тенденциите на пазара на електроенергия, можете да планирате и взимате решения за промени в договорите си с доставчиците на ток и да бюджетира те разходи при поръчки за продукция и услуги.

За връзка: hello@elca.bg или 0700 40 220.

 

Мобилната версия на браузъра не показва PDF файла. Можете да го свалите

Документи за сваляне

Още новини