Начало Новини Актуално Експертна група започва мониторинг на цените на храните

Експертна група започва мониторинг на цените на храните

Актуално
Мониторинг на цените на храните

Правителството създаде работна експертна група за наблюдение цените на пазара на храни. Тя ще бъде ръководена от министъра на земеделието и храните. В нея ще участват представители на министерствата на земеделието и храните, на финансите, на икономиката, енергетиката и туризма, на вътрешните работи, на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата, Комисията за защита на конкуренцията, Комисията за защита на потребителите и Българската агенция по безопасност на храните.

При необходимост могат да бъдат привличани експерти от други администрации и организации, съобщи правителствената пресслужба.

Работната експертна група ще разработва и поддържа система за мониторинг на цените на основните храни по цялата верига суровина-преработка-търговия, ще осигурява поддържането на специализирана интернет страница на наблюдаваните цени - на доставка и на търговците; ще извършва експертни анализи за поява на сериозни отклонения (деформации) на пазара; ще сигнализира и съдейства при извършването на проверки от органите на НАП, МВР, Комисията за защита на потребителите и Българската агенция по безопасност на храните; ще проучва практики на други държави-членки на ЕС, свързани с наблюдение цените на пазара на храни, и възможностите за въвеждане на финансови механизми за реакция при установяване на отклонения на пазара.

Председателят на работната група периодично ще докладва пред Министерския съвет и министър-председателя за резултатите от дейността на експертите.

Още новини