Начало Новини Актуално Експерти разясниха подробно защо е нужно Регионалното съоръжение за битови отпадъци на област Стара Загора

Експерти разясниха подробно защо е нужно Регионалното съоръжение за битови отпадъци на област Стара Загора

Актуално
Стара Загора - Ракитница

В Стара Загора се проведе дискусия за Регионалното съоръжение за третиране на битови отпадъци, което трябва да бъде изградено край село Ракитница. По настоявяне на групата на левицата в Общинския съвет в срещата участваха Малина Крумова – ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма Околна среда и г-н Йорген Бог Йоргенсен от Консорциум RNEP (Българо-датски консултант по техническата помощ за подготовка на проекта).

Специалистите отговориха изчерпателно на всички зададени въпроси в продължение на 3 часа.
При сключване на договора за строителство на съоръжението се регламентира размерът на авансовата вноска, която ще бъде изплатена по ОП Околна среда, като минимумът е 20%. 12-те общини, които ще ползват депото, трябва да осигурят собствено участие от 5% от общата стойност на проекта, който е 52 млн. лв., .е. около 3 млн. лв. Това те могат да направят чак в края на проектния срок и по този начин няма да бъдат финансово натоварени. Още повече, че са предприети мерки част от средствата от Кредитна банка да бъдат заделени за подпомагане на местните администрации за собственото им финансово участие при изпълнение на европейски проекти.
Също така искания за плащания могат да бъдат правени при всяко актуване, каза Малина Крумова. Тя уточни, че площадката край село Ракитница за изграждане на съоръжението е единствената възможна. Не може също така вместо депо да бъде изграден завод, защото средствата по ОП Околна среда не позволяват това. Ако общините имат собствен ресурс, нека го направят, но изцяло за собствена сметка, каза Крумова.

По отношение на отстоянието между селото и бъдещото депо, което е под 2 км, не трябва да има притеснение, защото компостирането ще се извършва при закрит способ. Освен това, в Дания всички съоръжения за третиране на битови отпадъци са на 200 м от населените места, каза г-н Йоргенсен.
Таксата за прием на 1 тон отпадък на новото съоръжение ще бъде средно за целия регион 22,68 лв., а цената за обработката и компостирането - 39,20 лв. с ДДС.
Ако сега на община Стара Загора 1 тон отпадък струва 80,11 лв., с новата модерна технология цената ще стане 11,80 лв., съобщи г-н Йоргенсен.

Независимият експерт по екология Иван Иванов обясни, че предлаганата технология на компостиране е най-напредничавата и тя широко се прилага в европейските страни. Що се отнася до завод за изгаряне на битовите отпадъци, той заяви, че този вариант е неудачен, защото се отделя въглероден диоксид, който отива в атмосферата.

Както вече Икономически портал на регион Стара Загора съобщи, на заседание на Общинския съвет, проведено на 25 ноември, не беше прието предложението за промяна собствеността на 100 дка край Ракитница за обособяването на площадката за съоръжението. Това е първата стъпка за реализирането на проекта и яко тя не бъде направена, областта губи европейското финансиране на проекта, ще бъдат затворени незабавно сега съществуващите сметища и таксата за битовите отпадъци ще скочи няколко пъти, защото боклукът ще се транспортира до друго съоръжение, някъде из България.

На сесия на 2 декември предложението отново ще бъде внесено за гласуване в Общинския съвет.

Още новини