Начало Новини Актуално Експерти от ЦИЕС се обучаваха в Института по изпитване и сертификация (ITC) - Чехия

Експерти от ЦИЕС се обучаваха в Института по изпитване и сертификация (ITC) - Чехия

Актуално
Център за изпитване и европейска сертификация

Eксперти одитори на системи за управление и експерти оценители на строителни продукти, машини и електрически съоръжения от Център за изпитване и европейска сертификация - Стара Загора (ЦИЕС) се обучаваха в Института по изпитване и сертификация (ITC) в град Злин, Чехия.

Обучение в Чехия, в рамките на проект, финансиран по програма Леонардо да Винчи и се проведе през април 2011 г.

ITC е най-големият частен изследователски център в Чехия, работещ в областта на строителните технологии и сертификацията на широк обхват технически продукти и системи за управление. В структурата му влизат и няколко филиала в различни градове на Чехия и 14 международни представителства в Европа, Южна Америка, Азия и Африка. ЦИЕС - Център за изпитване и европейска сертификация ITC е акредитиран орган за калибриране, изпитване, контрол и сертификация на продукти и системи за управление в няколко сектора и е нотифициран орган за 9 различни европейски директиви. Институтът си партнира по множество европейски проекти и разполага с компетентни специалисти в областта на оценяване съответствието на технически продукти и системи.

Специалистите от ЦИЕС имаха за цел да усъвършенстват професионалните си компетенции и да обменят опит при европейски признат орган с дългогодишно присъствие на пазара.

Участниците в обучението се радваха на предоставената им възможност да получат ценни практически насоки за усвояването и внедряването на ефикасни методи и процедури в областта на доказване на съответствието на технически продукти и системи. Придобитите знания и умения и полезният практически опит ще допринесат за удовлетворяване на все по-високите изисквания на всички настоящи и потенциални клиенти на ЦИЕС и за поддържане на тяхното доверие в качеството на предлаганите услуги.

След приключване на обучението, курсистите от трите групи получиха от организаторите атестации и доклади от проведеното специализирано обучение, както и сертификати за Europass мобилност, които са стандартни европейски документи, удостоверяващи придобитите професионални умения и компетенции.

 

програма Леонардо да Винчи

Проектът за Мобилност по секторна програма "Леонардо да Винчи" се финансира по линия на програма "Учене през целия живот". Проектът е финансиран с подкрепата на Европейската комисия и публикацията отразява единствено възгледите на автора. Европейската комисия и Центърът за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР), като финансираща институция, номинирана като Национална Агенция на ЕК по програма "Учене през целия живот", не носят отговорност за начина, по който представената информация може да бъде използвана.

Още новини