Начало Новини Актуално Екоцентър - Стара Загора: Вестник Старозагорски новини заблуждава за качеството на въздуха в старозагорска област

Екоцентър - Стара Загора: Вестник Старозагорски новини заблуждава за качеството на въздуха в старозагорска област

Актуално

Стара ЗагораЗа пореден път, на страниците на вестник Старозагорски новини се публикуват материали с невярно съдържание за качеството на въздуха в старозагорска област. Този път заглавието е: 11 пъти наднормена концентрация на сероводород е била измерена в мъглата.

И прилагат копие на ръкописно факсимилие от РИОСВ, в което за сероводорода е изпусната една НУЛА.

Изключително НЕПРОФЕСИОНАЛНО! А може би НАРОЧНО, коментира Тони Куцаров в публикация на сайта на Екоцентър - Стара Загора.
Защото професионализма изисква проверка на данните! И подтвърждаване на достоверността им! Да не говорим, че в медиите бе публикувана информация, за същите измервания на мобилната станция в с. Сулица, че НЯМА ЗАВИШЕНИЯ НА ИЗМЕРВАНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА ВЪЗДУХА!

Именно такива публикации, с НЕВЯРНО СЪДЪРЖАНИЕ, създават сред гражданите  масова психоза. Затова, ние от "Гражданско обединение - ЕКОЦЕНТЪР" правим това опровержение, за да успокоим гражданите С ПРОВЕРЕНА И ТОЧНА ИНФОРМАЦИЯ. По-надолу публикуваме съобщението от РИОСВ Стара Загора, както и прилагаме протоколите от Регионална лаборатория за измерванията от мобилната станция в с. Сулица.
Съобщение на РИОСВ Стара Загора
Под нормите са всички контролирани показатели на въздуха в с. Сулица както информира РИОСВ на 9 август.

РИОСВ - Стара Загора отново потвърждава - няма превишение на нормите по всички контролирани показатели.
Под регламентираните норми са всички контролирани показатели на въздуха в село Сулица. Измерванията са извършени за периода от 21:00 часа на 6 август до 24:00 часа на 8 август т.г. с мобилна автоматична станция на Регионална лаборатория-Стара Загора. Максимално отчетената концентрация по показател сероводород е 0,0055 милиграма на кубичен метър, видно от приложените протоколи предоставени от РЛ - Стара Загора.

Непрекъснатите измервания на качеството на атмосферния въздух в село Сулица, за посочениея период, не показват отклонения от установените средночасови и средноденонощни норми. Станцията следи нивата на 9 показатели - фини прахови частици под 10 микрона, серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, въглероден оксид, озон, сероводород, метанови и неметанови въглеводороди, се казва в публикацията на Екоцентър - Стара Загора.

Измерванията на качеството на въздуха в село Сулица започна от 6 август т.г., след като бяха постъпили многобройни сигнали на граждани за замърсяване на въздуха. Още от 5:30 часа сутринта екипи от специалисти на Областно управление „Гражданска защита”, Регионалната инспекция по опазване и контрол на общественото здраве и Регионалната инспекция по околната среда и водите, по разпореждане на областния управител, извършиха проверки в селата Змейово и Сулица. В двете населени места бяха осъществени измерванията на качеството на въздуха с преносима апаратура на Гражданска защита и РИОКОЗ. По 5-те контролирани показатели-серен диоксид, азотен диоксид, сероводород, общ прах и аерозоли на оловото в атмосферния въздух, апаратурата не отчете превишения на регламентираните норми.

Още новини