Начало Новини Актуално ЕК стартира нова кампания за предоставяне на плодове в училищата

ЕК стартира нова кампания за предоставяне на плодове в училищата

Актуално

Схемата за предлагане на плодове в училищата 2009-2010г. е част от новата кампания за здравословно хранене, която стартира Европейската комисия. Предвиденото за България европейско съфинансиране по схемата бе увеличено с 672 520 евро и възлиза на 2 118 620 евро.


Министерство на земеделието и храните утвърди и изпрати на Европейската комисия националната стратегия за прилагане на схемата за предоставяне на плодове в учебните заведения през учебната 2009/2010 г., която бе изготвена от междуведомствена работна група, съвместно с неправителствени организации, съобщиха от пресцентъра на Министерството на земеделието и храните.
Към стратегията МЗХ направи аргументирано искане за получаването на по-голямо финансиране от ЕС след преразпределянето на финансовите средства между държавите-членки. Така определената за България помощ от 1 446 100 евро беше увеличена на 2 118 620 евро или 75% от общия бюджет, необходим за прилагане на схемата в страната при 320 634 деца на възраст от 6 до 10 години. Останалите 25% трябва да бъдат предоставени от националния бюджет, каза министърът на земеделието и храните д.-р Мирослав Найденов. Предстои да се проведе информационна кампания във връзка с разясняване на изискванията за прилагане на схемата. Реалното прилагане на схемата «Училищен плод» в България се предвижда да започне след 1 януари 2010 г., като изразходването на средствата и качеството на плодовете за децата ще бъдат регламентирани със строги правила за контрол, заяви министър Найденов.
ЕК разпредели помощ за страните-членки, участващи в схемата, която е част от Общата селскостопанска политика на ЕС с решение от 22 юли 2009г. Системата е резултат на реформата в сектор „Плодове и зеленчуци” в ЕС, започната през 2007 г. с цел повишаване на консумацията на плодове и зеленчуци чрез създаване на навици за здравословно хранене сред децата в училищна възраст.
През април 2009 г. е приет и Регламент на Комисията, с който бяха определени подробни правила за отпускането на помощ по тази схема, а в края на юли тази година бяха приети и насоки на Европейската комисия във връзка с управлението на схемата Училищен плод.

Още новини