Начало Новини Актуално ЕК ще обсъди с работодателски организации от България достъпа на МСП до обществени поръчки

ЕК ще обсъди с работодателски организации от България достъпа на МСП до обществени поръчки

Актуално

ЕК работодателски организации България доспъм МСП обществени поръчкиАктуални въпроси, свързани с достъпа на малките и средни предприятия (МСП) до договори за обществени поръчки, ще бъдат представени и разяснени в Генерална дирекция Вътрешен пазар и услуги на Европейската комисия в Брюксел на 30 октомври пред българска делегация от представители на работодателски и синдикални организации.

Разискванията са част от организираното от ЕК информационно посещение в централата в Брюксел за представители на синдикатите и сдруженията на работодателите от България. Българската търговско промишлена палата е представена на експертно ниво.

Сред темите, по които се очаква от Европейската комисия да представят последна информация, са и политиката на конкуренция в ЕС, социалният диалог в ЕС и икономическият и социален напредък.

Още новини