Начало Новини Актуално ЕК предлага инициатива за Знак за европейско наследство на равнище на ЕС

ЕК предлага инициатива за Знак за европейско наследство на равнище на ЕС

Актуално

Европейската комисия предложи Знакът за европейско наследство да се превърне в инициатива на ЕС. Целта на инициативата е на преден план да бъдат изведени обектите, възхвала и символ на европейската интеграция, идеали и история. Предложението за решение за предприемане на действие за Знака ще бъде представено на Съвета на министрите на ЕС и на Европейския парламент за приемане и би могло да влезе в сила през 2011 или 2012 г.

Европейският комисар по образованието, културата, многоезичието и политиката за младежта Андрула Василиу заяви: Вярвам, че Знакът за европейско наследство ще спомогне за повишаване на обществената осведоменост за общото, но многообразно културно наследство, както и за стимулиране на културния туризъм и междукултурния диалог, предаде econ.bg.
Предложението на Комисията се основава на междуправителствен проект от 2006 г., обединяващ 17 държави-членки. Разгръщането на инициативата за Знака за европейско наследство в инициатива на Европейския съюз ще повиши нейните достоверност и престиж и ще подобри обществената информираност за нея.
В рамките на съществуващата схема знакът бе присъден на 64 обекта, подбрани от отделни държави-членки (вж. списъка в приложението): от къщата на Робер Шуман (френският държавник, който бе един от основоположниците на ЕС) в Си-Шазел (Лотарингия), до корабостроителницата в Гданск, Полша (мястото, където се е зародило движението „Солидарност" - първият независим синдикат в държава от Варшавския договор, който даде тласък на събития, които в крайна сметка доведоха до обединението на континента след Студената война).
Съгласно новата предложена схема всяка от 27-те държави-членки би могла да номинира максимум два обекта на година, които да се състезават за новия знак за европейско наследство. Група от независими експерти ще прави оценка на номинациите и ще отличава максимум един обект от държава годишно. Участието в схемата е на доброволна основа.

Сред основните ползи, които биха могли да бъдат извлечени от Знака за европейско наследство, са:
•нови възможности за запознаване с културното наследство на Европа и демократичните ценности, на които се основават европейската история и интеграция;
•повишена осведоменост за европейския културен туризъм, който носи икономически облаги;
•ясни и прозрачни критерии за участващите държави-членки;
•процедури по подбор и мониторинг, които да гарантират, че знакът се присъжда само на най-подходящите обекти.
Предложеният Знак за европейско наследство се различава от други инициативи в областта на културното наследство като Списъка на световното наследство на Юнеско и Европейските културни маршрути на Съвета на Европа, тъй като в рамките на този проект:
•се подбират обекти, които са играли ключова роля в историята на Европейския съюз;
•се избират обекти повече въз основа на тяхната европейска символична стойност, отколкото заради тяхната красота или архитектурни особености;
•се набляга на образователното измерение, особено за младите хора.
Археологически обект Дебелт, мемориален музеен комплекс Васил Левски, архитектурно-историческият център на Русе и музикален център Борис Христов са българските обекти, получили европейския знак за историческо наследство.

Още новини