Начало Новини Актуално ЕК одобри включването на памука в схема на държавната помощ

ЕК одобри включването на памука в схема на държавната помощ

Актуално

ЕК включване памук схема държавна помощЕвропейската комисия одобри включването на памука в схема на държавна помощ за насърчаване производството и използването на висококачествени семена. На 12 март 2013 г., изменението на схемата бе публикувано в регистъра на държавните помощи на Европейската комисия, като тя ще се прилага под № SA.36309 (2013/N).

От 1 април 2013 г., ще бъде началната дата за кандидатстване и издаване на удостоверения, като се предвижда помощта да се прилага до 31 декември 2013 г. Бенефициенти по схемата са малки и средни предприятия (регистрирани земеделски производители), получили разрешение за производство на посевен материал, по реда на чл. 28 на Закона за посевния и посадъчен материал. Помощта се предоставя посредством субсидирани услуги от Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол (ИАСАС), съобщиха от пресцентъра на земеделското министерство.

От 2010 г. е в сила и се прилага схема на държавна помощ Помощ за насърчаване производството и използването на висококачествени семена.
През 2011 г. беше нотифицирано и одобрено от Европейската комисия изменение на държавната помощ, с цел включване на домати, краставици, пипер, дини и пъпеши в обхвата на схемата.

Основната цел на помощта е увеличаване на производството и използването на сертифицирани (качествени) семена за зърнени, фуражни, маслодайни, зеленчукови култури, картофи и тютюн и стимулиране на използването им от земеделските производители.

С оглед разширяване обхвата на схемата на държавна помощ, за включване в нея и на влакнодайната култура памук, през 2013 г. бяха предприети мерки за изменение на помощта от страна на Министерството на земеделието и храните.

Предвидено е държавната помощ да се прилага до 31 декември 2013 г. като началната дата за кандидатстване и издаване на удостоверения е 1 април 2013 г.

Още новини